OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
17 Eylül 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27352


YÖNETMELİK


Ulaştırma Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?f) Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları yirmi yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.?

             MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?b) Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla,?

             MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

             ?(6) Bu madde hükümleri taşımalı eğitimde uygulanmaz.?

             MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?b) Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak,?

             MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ?1/1/2010? tarihi, ?1/7/2010? olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete?nin


Tarihi


Sayısı


28/8/2007


26627


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete?nin


Tarihi


Sayısı


11/10/2008


27021 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın