6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2009 yılında verilecek ilave tediye Hk.


16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27351


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15411

             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2009 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/9/2009, diğer yarısın 25/11/2009 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 14/9/2009 tarihli ve 12369 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 14/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın