4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Karar

16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27351


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15410

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 14/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın