MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK10 Eylül 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27345


YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


13/8/2009


27318


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


29/8/2009


27334


 

Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın