5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu birleşmelerde uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı hakkında Kararı5 Eylül 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27340


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15386

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 31/12/2009 tarihine kadar anılan geçici 5 inci madde kapsamında yapılacak birleşmelerde uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/8/2009 tarihli ve 76858 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 13/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 


13/8/2009 TARİHLİ VE 2009/15386 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             MADDE 1 ? (1) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca 31/12/2009 tarihine kadar anılan madde kapsamında yapılacak birleşmelerde,

             a) Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançlarından % 5 oranında,

             b) Birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarından % 5 oranında

             kurumlar vergisi alınır.

             MADDE 2 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 ? (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın