Taşınır İşlem Fişleri ile İlgili DuyuruBakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) uygulanmakta olan say2000i web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi kapsamında kullanılan bilgisayar ürünleri ile diğer taşınırların merkeze devir işlemlerinin yapılması 07/05/2009 tarih ve B.07.0.MGM.0.27.05.01/6207 sayılı, 14/07/2009 tarih ve B.07.0.MGM.0.27.05.01/9007 sayılı yazılarımız ile bildirilmiştir.

İlgi yazılar gereğince devir işlemlerinin 30 Temmuz 2009 tarihine kadar muhasebe birimlerince (döner sermaye saymanlıkları dahil) sonuçlandırılması gerekmesine rağmen bazı  muhasebe birimlerince taşınır işlem fişlerinin Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilmediği tespit edilmiştir.

Bu nedenle devir işlemlerine ilişkin ?TİF? lerin en geç 07.09.2009 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın