TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 10)
17 Temmuz 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27291


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 10)

             Bilindiği üzere, (6) Sıra No?lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir) 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanmıştır.

             Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

             1. Tebliğin 14 üncü maddesinin ?Geri ödeme açısından eşdeğer (Benzer) ilaç uygulaması? başlıklı (2) numaralı fıkrasının; birinci paragrafının birinci cümlesi ile üçüncü paragrafında ve yedinci paragrafının (d) bendinde yer alan ?%22? ibaresi, ?%15? şeklinde değiştirilmiştir.

             2. Tebliğin eki (EK-2/D) ?Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi?nin ?G? sütununda yer alan ?Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi? ifadesi, ?Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi? olarak değiştirilmiştir.

             3. Tebliğin 12 nci maddesinin ?Yurtdışından ilaç getirilmesi? başlıklı (9) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             ?Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca fiyatları güncellenen ve ithal ilaç provizyon sisteminde kaydı bulunmayan ilaçların onaylanan fiyatları ?Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi? (EK-2/G) Listesinde belirtilmiştir.?

             4. Tebliğin 25 inci maddesinin ?Tebliğin eklerine ilişkin düzenleme? başlıklı (1) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafına ?EK-2/E: Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi? sırasından sonra gelmek üzere; ?EK-2/G: Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi? sırası ilave edilmiştir.

             5. Bu Tebliğin;

             a) (1) ve (2) numaralı maddeleri 1/8/2009 tarihinde,

             b) (3) ve (4) numaralı maddeleri 1/6/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın