Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hk. Karar
15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27289


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15200

             Ekli ?Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve 569 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 Karara ulaşmak için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın