Taşınır Kaydı ile İlgili Duyuru ve Genel Yazıya Mevzuat Genel Yazı.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI


Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.27.05.01/

Konu : Taşınır Kaydı.

 

 

 

                        .................VALİLİĞİNE

                                                                 (Defterdarlık)

 

 

İlgi: 07/05/2009 tarih ve B.07.0.MGM.0.27.05.01/6207 sayılı yazı.

 

 

Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ülke genelinde uygulanmakta olan say2000i web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi kapsamında kullanılan bilgisayar ürünleri ile diğer taşınırların merkeze devir işlemlerinin yapılması ilgi yazımız ile bildirilmişti.

Muhasebe birimlerinden Bakanlığımıza gelen yazılardan merkeze kayıt işlemlerinin yapılmasında tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış olup uygulama birliğinin sağlanması açısından işlemlerin yazı ekinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasını ve taşınır işlemlerinin 30 Temmuz 2009 tarihine kadar sonuçlandırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve yazının iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine (döner sermaye saymanlıkları dahil) duyurulmasını rica ederim.

             

 

 

    

 

                                                                                                                Ömer DUMAN

                                                                                                                       Bakan a.  

                                                                                                                   Genel Müdür       

 

 

 

 

 

EKLER:

1 Kayıtlara İlişkin Usul ve Esaslar (1 sayfa)

2 Ek-1 (2 sayfa)

3 Ek-2 (2 sayfa)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın