FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
11 Temmuz 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27285


YÖNETMELİK


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ? 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?(5) Birinci fıkraya göre kesinti yapmak suretiyle geri alma süresinin beş yılı aşacağının anlaşılması durumunda, Kurumun hatalı işlemlerinden doğan fazla veya yersiz ödemeler hariç olmak üzere, ayrıca icrai takibata da geçilir.?

             MADDE 2 ? Bu Yönetmelik 1/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


27/9/2008


27010
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın