PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK3 Temmuz 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27277


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

 

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

             Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 12/6/2009 tarihli ve 27195 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranında yapılan değişiklik nedeniyle, 14/2/2009 tarihli ve 27141 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 2009/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde yer alan ?Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları? başlıklı ?V? numaralı Tablonun 1 sıra numaralı satırında yer alan ?1/1/2008 tarihinden itibaren? şeklindeki başlık ?1/1/2008-30/6/2009 dönemi için? olarak değiştirilmiş, Tabloya 1 sıra numaralı satır olarak aşağıdaki bölüm eklenerek sonraki sıra numaraları teselsül ettirilmiştir.

             Bu Tebliğ, 1/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Tabloya Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın