ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK30 Haziran 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27274


TEBLİĞ


Hazine Müsteşarlığından:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN GENEL ŞART

             1 ? 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının C.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ?C.1- Sigorta Ücretinin Ödenmesi

             Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabına katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur.

             Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.?

             2 ? Bu Genel Şart 1/7/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın