ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/7

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı     :B.07.1.GİB.0.52/5200-39/                                                                    

Konu   :

 

                                          ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/7

 

Konusu                           :  13/3/2009 tarihli ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama                               süresi.

Tarihi                             :  12/06/2009 

Sayısı                             : ÖTV-II/2009-2

İlgili Olduğu Madde     :   3065 sayılı KDV Kanunu madde 28, 29; 4760 sayılı ÖTV Kanunu madde                                12/2.

    

16/3/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/3/2009 tarihli ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere; bazı mallarda uygulanan KDV ve ÖTV oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kararname ile belirlenen oranların uygulanma süresi 15/6/2009 tarihine kadar olduğundan, 15/6/2009 tarihinde yapılan işlemler için de bu Kararnamede belirlenen oranlar uygulanacaktır.

Duyurulur.

                  

                    

Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın