Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ12 Haziran 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27256


TEBLİĞ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

             Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %18, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %19 olarak tespit edilmiştir.

             Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın