Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 20/03/2009 tarih ve YD İtiraz No: 2009/5 Sayılı Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 20/03/2009 tarih ve YD İtiraz No: 2009/5 Sayılı Kararı Hakkında      08-07-2009

 

Danıştay 4. Daire Başkanlığının 23/10/2008 tarih ve Esas No: 2008/2836 sayılı kararı ile 1 Sıra No.lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliğinin ?I-KAPSAM / A.Vergi veya Cezanın Türü İtibarıyla? başlıklı bölümünün dördüncü paragraf hükmünün yürütmesi durdurulmuş, ancak bu karar, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 20/03/2009 tarih ve YD İtiraz No: 2009/5 sayılı kararı ile kaldırılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın