İLKSAN Kesintilerinin Yatırılması Hakkındaki Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :B.07.0.MGM.0.45/140-1                                                         7360*04/06/2009

Konu:

 

 

 

 

 

Bilindiği üzere, 16/08/2004 tarihli ve B.07.0.MGM.0.45/470-02/015239 sayılı Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 2 No.lu Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgesinin ?I- Emanet Yabancı Kaynaklar Ayrıntı Kodlarına İlişkin Açıklamalar? başlıklı bölümünün ?333.01.05.04 İLKSAN Kesintileri? koduna ilişkin açıklamaların 2 nci paragrafında; ?Tahsil edilen aidat ve ikraz kesintileri, tahakkuk dairelerince tasdik edilmiş bu tutarları gösteren listelerle birlikte en geç ait olduğu ayın sonuna kadar anılan Sandığın banka hesabına yatırılmalıdır.? esasına yer verilmiştir. Yine, 05/03/2008 tarihli ve 2008-7 sayılı Maaş İşlemleri ve Çeşitli Hususlara İlişkin Say2000i Duyurusunun ?İlksan İkraz Kesintileri? başlıklı   1 inci bölümünde ikraz kesintilerinin; 333 Emanetler Hesabının 01.05.07.00 - İLKSAN İkraz Kesintileri detay ekonomik kodunda takip edilerek, bu kesintilerin T. Halk Bankası Opera Şubesi nezdindeki 17000007 nolu İkraz Tahsilat Hesabına aktarılacağı belirtilmiştir.

Buna göre, İlksan aidat ve ikraz kesintilerinin iki ayrı kesinti olarak kayıtlara alınırken ilgili kodlarına kaydedilmesi ve ilgili Banka hesaplarına (ikraz taksitlerinin T. Halk Bankası Opera/Ankara Şubesi nezdindeki 17000007 nolu İkraz Tahsilat Hesabına, aidatların T. Halk Bankası Opera/Ankara Şubesi nezdindeki 17000006 nolu Aidat Tahsilat Hesabına) en geç kesintinin yapıldığı ayın 30?una kadar ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve ilksan kesintilerinin ödeme emri belgesinde anılan hesap kodlarına doğru kaydının sağlanması için harcama birimlerinin uyarılması hususunda ilgili muhasebe birimlerine gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ömer DUMAN

        Bakan a.

                                                                                                                          Genel Müdür

 

 

 

 

 

DAĞITIM :

Gereği :                                               Bilgi :

- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)  -İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı

- Milli Eğitim Bak. Mer. Say. Müd.      Genel Müdürlüğüne(Muhasebe ve Mali İşleri Müdürlüğü)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın