BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 57)
31 Mayıs 2009 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27244


TEBLİĞ


Ulaştırma Bakanlığından:

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 57)

             MADDE 1 ? 19/3/2009 tarih ve 27174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 56)" in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma Bakanlığınca;

             a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için:

                 [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,70 ] TL

             b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için:

                 [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL

             c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için:

                 [ taşıt ağırlığı (kg) x 1 ] TL

             ç) a, b ve c bentlerindeki taşıtlardan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilmiş olan herhangi bir yetki belgesinde 28/2/2009 tarihinden önce kayıtlı olanlara ayrıca her taşıt için yukarıdaki miktarlara 750 TL ilave ücret

             ödenir.

             Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır."

             MADDE 2 ? Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 4 üncü fıkra eklenmiştir.

             "(1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının b bendinde belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.

 

             1972           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 23/3/2009      -31/12/2009

             1973           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 1/5/2009        -31/12/2009

             1974           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 30/5/2009      -31/12/2009

             1975           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 1/7/2009        -31/12/2009

             1976           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 1/8/2009        -31/12/2009

             1977           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 16/9/2009      -31/12/2009

             1978           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 31/10/2009    -31/12/2009

             1979           model ve öncesi taşıt sahibi olanlar               : 1/12/2009      -31/12/2009

 

             Taşıtını yukarıdaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/1/2010- 30/6/2010 tarihleri arasında teslim edebilirler."

             "(4) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 49 numaralı Tebliğ kapsamında araçlarını hurdaya ayıran ancak süresi içinde teslim edemeyenler; söz konusu taşıtlarını, 31/12/2009 tarihine kadar teslim ederlerse bu Tebliğ ile getirilen haklardan yararlanırlar."

             MADDE 3 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 ? Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın