Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı bazı Müdürlüklerin adları değiştirildi.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı ve diğer illerde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı bazı Müdürlüklerin adları değiştirilmiştir.

 

-Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü?ne bağlı Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü?nün adının ?Mükellef Hizmetleri ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü? olarak değiştirilmesi,

 

            -İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü(2)?ne bağlı Katma Değer ve Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü?nün adının ?Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü? olarak değiştirilmesi,

 

            -Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarında Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü(2)?ne bağlı Katma Değer ve Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü?nün adının ?Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü? olarak değiştirilmesi,

 

            -Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü(1)?ne bağlı Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri ve Diğer Vergiler Müdürlüğü?nün adının ?Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri-Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü? olarak değiştirilmesi,

 

            -Adana, Antalya ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıklarında Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü(1)?ne bağlı Diğer Vergiler Müdürlüğü?nün adının ? Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü? olarak değiştirilmesi,

 

            -Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıklarında Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü?ne bağlı Vergi Uygulama Müdürlüğü?nün adının ?Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü? olarak değiştirilmesi

 

           

uygun görülmüştür. 25/05/2009

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın