POSTA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK16 Mayıs 2009 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27230


KANUN


POSTA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5893                                                                                                Kabul Tarihi: 29/4/2009

             MADDE 1 ? 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             ?PTT İdaresi postaların ayrım ve dağıtım işlerini ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilir.?

             MADDE 2 ? Posta Kanununun 37 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 ? Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

14/5/2009

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın