MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE DUYURU

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE DUYURULUR


 

18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı kanun ile

a) 1979 ve daha eski model taşıtların kayıt ve tescillerinin
30.06.2010 tarihine kadar silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle İl Özel İdarelerine veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Hurda İşletmesi Müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişilerin (yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari ve mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunanlar hariç), hurdaya çıkarılan araca ait motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları,

b) 1998 ve daha eski model taşıtlardan mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi aslının 1/4'ünün
31.12.2009 tarihine kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları,

Terkin edilir.


Tüm mükelleflere duyurulur
.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın