KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TAKİBİ İLE İLGİLİ DUYURU

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TAKİBİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

Bilindiği üzere, 268 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren,

- 500 YTL.?nin üzerindeki konut kiraları ile

- Tutarı ne olursa olsun (500 YTL.?nin altında bile olsa) işyeri kiralarının

banka veya posta idareleri aracılığı ile ödenmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluğa uymayan konut sahipleri ile işyeri sahipleri ve kiracıları için, bu zorunluluğa uyulmayan her bir ay itibariyle 320 YTL.?den 1.490 YTL.?ye kadar ulaşan cezalar öngörülmüştür.

Öte yandan, muhtelif yazılı ve görsel medya organlarında, bazı illerde maliye görevlilerinin, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgilerini de kullanarak, yerleşim birimlerindeki bütün evlere giderek ev sahibi ve kiracılarla ilgili bilgi edindiklerine yönelik haberlerin yer aldığı görülmektedir.

Kira gelirlerinin tam olarak beyan edilip vergilendirilmesine yönelik muhtelif çalışmalar, önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından da yürütülmektedir. Ancak bu çalışmalar, kesinlikle konut sahiplerinin evlerinde ziyaret edilerek tutanak tanzim edilmesi şeklindeki bir uygulamayı içermemektedir. Bir başka ifadeyle, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı hiçbir personel, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek kiraya verdikleri işyeri veya konutlarla ilgili bilgi ? belge istemekle görevlendirilmemiştir.

Bu itibarla, herhangi bir sıkıntıya yol açılmamasını teminen, gerek kiracı gerekse ev sahibi vatandaşlarımızın, evlerine gelerek kiraladıkları işyeri veya konutlara ilişkin olarak bilgi ? belge isteyen veya başka taleplerde bulunan şahıslara karşı son derece dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, Başkanlığımızca, vatandaşlarımızın ziyaret edilerek kira gelirlerine ilişkin bilgi talep edilmesine yönelik bir uygulama yapılmamakla birlikte teknolojik imkanlardan da yararlanılarak, kira gelirlerinin banka veya posta idareleri aracı kılınarak tahsil edilip edilmediği ve elde edilen kira gelirlerinin eksiksiz olarak ve zamanında beyan edilip edilmediğini kontrol etmeye yönelik her türlü önlem alınmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için, 500 YTL.?nin üzerindeki konut kira gelirleri ile tutarı ne olursa olsun işyeri kira gelirlerini banka veya posta idareleri aracılığı ile ödemeleri/tahsil etmeleri ve elde edilen kira gelirlerini zamanında ve eksiksiz olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Mehmet KOÇ
İstanbul Vergi Dairesi Başkan V.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın