Fazla Çalışma Ödemeleri ile İlgili Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.MGM.0.55/702-01/5445                                                          20.04.2009

KONU: Fazla Çalışma ödemeleri

 

 

 

 

Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen; ?Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel, Sözleşmeli Personel (4/B ve 4/C ye tabi personel) ve İşçi (Kadrolu,  Geçici ve Mevsimlik)?  personelin, Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışmaları yürütülen Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) Projesi kapsamında Fazla Çalışma Ödemeleri işlemlerine esas saat verilerinin, tahakkuk birimlerinin kendi bilgisayar ve internet hattı üzerinden sisteme girilmesi, hesaplanması ve bordrolarının oluşturularak elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilmesi ile ilgili yazılım çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda öncelikle, Genel Müdürlüğümüz personelinin Ocak, Şubat ve Mart ayları fazla çalışma ödemelerinin Kamu Hesapları Bilgi Sisteminden (KBS) yapılması için Bakanlığımız Merkez Muhasebe Birimi pilot olarak belirlenmiş ve uygulamadan başarılı sonuç alınmıştır.

Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde çalışan personelin Nisan ayı ve takip eden aylara ilişkin  fazla mesai ödemeleri, Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) içerisinde yer alan Fazla Çalışma Modülünden girilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Buna göre;

1- Muhasebe birimleri, kendi personelinin fazla çalışma ödemesine ilişkin veri girişini Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde yer alan Fazla Çalışma modülünden yapacaklar ve girilen verilerin say2000i sisteminde bulunan fazla çalışma ödemeleri tablosuna eklenebilmesi için elektronik ortamda muhasebe birimine gönderme işlemini gerçekleştireceklerdir.

2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğince aranılan belgelerin dökümü sistemden alınacak ve imza süreci tamamlanacaktır.

3- Muhasebe birimleri, elektronik ortamda say2000i sistemine gelen ödeme emri belgesi ile eki belgelerin kontrolünü yaptıktan sonra muhasebeleştirme işlemini yapacaklardır.

4- Fazla çalışma ödemelerine ilişkin veri girişi ve muhasebeleştirilmesini açıklayan uygulama kılavuzu Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Fazla Çalışma Modülü içerisine eklenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ömer DUMAN

  Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Gereği;

- Merkez Muhasebe Birimlerine

- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın