1 NOLU " MESAİ DEVAM ÇİZELGESİ" GÜNCELLENMİŞTİR. 28/02/2018
310 Nolu Hizmet Birleştirmelerinde Kesenek Farkları Hesaplama Programı(1975-2020) Güncellenmiştir.28/02/2018

musaozturk.com Sitesine Hoşgeldiniz!

        Sayın Ziyaretçilerimiz; program, bilgi ve belgelerin paylaşıma açıldığı Sitemize hoş geldiniz.
         Sitemizdeki programların kullanılması çok kolay olup, enaz emekle en yüksek fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sitemizin, tüm kurum ve kuruluşlarda uygulama birliği ve  kullanıcılara kolaylıklar sağlamasını dileriz.  

352-maas-degisiklik-bildirim-formu.zi 

Maaş değişiliklerine ait bilgi ve belgelerin bir forma bağlanarak mutemetliğe yada saymanlığa verilmesi için kullanılabilecektir.

Boyut : 79 KB | Güncelleme Tarihi: 1/2/2010 | Bilgisayarıma İndir
312-kisi-borcu-hesaplama-cetveli 

İstifa eden kamu görevlilerinden geri alınması gereken tutarların hesaplanmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Boyut : 29 KB | Güncelleme Tarihi: 3/7/2013 | Bilgisayarıma İndir
310-hizmet-birlestirmelerinde-kesenek-farklari-hesaplama-programi-(1975-2020).zi 

Geçmiş dönemlerdeki sigortalı hizmetlerin, askerlik borçlanmaları vb. hizmetlerin en son çalıştığı kurumda birleştirmelerinde; gerek memur ve gerekse kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken emekli kesenekleri fark tutarları bu bordro ile çok basit olarak hesaplanabilecektir. Programın çalışmasına ilişkin açıklama sayfası eklenmiştir. Program ile 01/01/1975 tarihinden itibaren hesaplanacak şekilde hazırlanmıştır.

Boyut : 151 KB | Güncelleme Tarihi: 28/2/2018 | Bilgisayarıma İndir
303-matbu-belgeler.zi 

Bu dosyada; Mal Bildirim Belgesi,  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu, Kimlik İsteme Formu ve Personel Tanıtma Formunu bulabilirsiniz.

Boyut : 20 KB | Güncelleme Tarihi: 17/1/2010 | Bilgisayarıma İndir
112-lojman-kiralarinin-hesaplanmasi-(2006-2007-2008-2009-2010).zi 

 Lojman kiralarının hesaplanmasını içeren 294 ve 325 Sıra Nolu Milli Emlak Genel tebliği ile hesaplama programını bu dosyada bulabilirsiniz.

Boyut : 54 KB | Güncelleme Tarihi: 12/1/2010 | Bilgisayarıma İndir
111-excel-formulleri-ve-aciklamalari 

Bu dosyada Excelde çokça kullanılan 84 adet formulü bulabilirsiniz. Her bir formülün yazılışı ve işlevleri hakkında ayrıntılı açıklamaları içeren bilgileri de bulunmaktadır.

Boyut : 62 KB | Güncelleme Tarihi: 22/7/2014 | Bilgisayarıma İndir
105--yillar--itibariyle-memur-maas-katsayilari.zi 

Yıllar itbariyle memur maaş katsayıları, yan ödeme ve taban aylık katsayıları; 2004 yılından bu yana yevmiyeler, 1994 yılından itibaren asgari ücret tutarlarını bu dosyada bulabilirsiniz.

Boyut : 35 KB | Güncelleme Tarihi: 17/1/2009 | Bilgisayarıma İndir
104-memur-emekli-ayligi-ve-ikramiye-hesaplama-programi 

Emekli memurların emeklilik maaşları ile emeklilik ikramiyelerini bu programda hesaplayabilirsiniz.

Boyut : 49 KB | Güncelleme Tarihi: 16/7/2013 | Bilgisayarıma İndir
101-teslim-tesellum-tutanagi-ve-listeler-(-3-adet) 

Muhasebat Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarih ve 453 sayılı ve “Genel Bütçeli İdarelerde belgelerin harcama birimlerine verilmesi” konulu yazıya ekli;
1- Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanağı (EK-1)
 2- Hata veya Noksanı Bulunan Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Listesi (EK-2)

 3- Teslim-Tesellüm Tutanağı (EK-3)
belgeleri excele aktarılarak çok fonksiyonlu ve kullanışlı  hale getirilmiştir.

 

Boyut : 100 KB | Güncelleme Tarihi: 7/8/2014 | Bilgisayarıma İndir
100-devir-cetveli--2014 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe yetkilileri ve muhasebe birimleri arasında düzenlenmesi gereken Devir Cetvelinin enaz emekle düzenlenmesi için hazırlanmıştır. Veriler sadece beyaz alanlara girilmelidir. Veri girişi sayfasından sabit veriler girilmelidir.

Boyut : 460 KB | Güncelleme Tarihi: 5/8/2014 | Bilgisayarıma İndir
80--336-sayili-teblige-gore-ecrimisil-tahsilat-programi.zi 

336 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği gereğince, taşınmazın mahalli göz önüne alınarak yapılacak Ecrimisil tahsilatı için (köy, ilçe, taksitli, indirimli vb.) düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişlerini bu dosya ile en kısa yoldan basit olarak  düzenleyebilirsiniz. Makroları etkinleştirmeyi unutmayınız.

Boyut : 192 KB | Güncelleme Tarihi: 28/1/2013 | Bilgisayarıma İndir
70-Motorlu Arac Muayene Talep Formu 

Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu il veya ilçe sınırları dışında araçlarının muayenelerini yaptırmaları halinde, vergi dairesine müracaatta bu formu kullanabilirler.

Boyut : 42 KB | Güncelleme Tarihi: 22/2/2008 | Bilgisayarıma İndir
66-ek-odeme-farki-bordrosu 

Bu Bordro; 666 ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 161 Saylı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Gereğince, ek ödeme farkı verilmesi gereken personellerin ek ödeme farklarının hesaplanması amacıyla hazırlanmıştır.

Boyut : 40 KB | Güncelleme Tarihi: 9/1/2012 | Bilgisayarıma İndir
65-yazi-yazma-programi-(2012).zi 

Program; Resmi kurumlarda enaz emekle,  resmi yazışma kurallarına uygun   yazı hazırlanmak üzere hazırlanmıştır. Çalışma esasları hakkında Açıklama penceresi eklenmiştir. Makrolar etkin çalıştırılmalıdır.

Boyut : 362 KB | Güncelleme Tarihi: 27/3/2012 | Bilgisayarıma İndir
64-Odeme-plani(2012) 

Döner sermaye saymanlıklarında, Yönetmeliğin 22. maddesi gereğince düzenlenmesi gereken ödeme planını, bu program ile çok basit olarak düzenleyebilirsiniz.

Boyut : 115 KB | Güncelleme Tarihi: 27/3/2012 | Bilgisayarıma İndir
63-aylik-ve-yillik-gayrisafi-hasilat-bildirimi-programi 

Program ile, döner sermaye saymanlıklarında aylık ve yıllık olarak düzenlenmesi gereken hasılatlara  ait tüm bildirim, form ve yazılar bu program ile az emekle çok basit olarak düzenlenebilmektedir. Programın, ayrıntılı çalışmasını gösteren "Açıklama" sayfası eklenmiştir.

Boyut : 334 KB | Güncelleme Tarihi: 4/12/2009 | Bilgisayarıma İndir
62-gonderme-emri-ayrinti-listesi 

Döner sermaye saymalıkları ile diğer saymanlıklarda kullanılmak üzere hazırlanan Gönderme Emri Ayrıntı Listesi, 5 ayrı tahakkuk dairesini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Programın çalışması hakkında açıklama penceresi eklenmiştir.

Boyut : 1158 K | Güncelleme Tarihi: 17/11/2009 | Bilgisayarıma İndir
48-gecici-personel-(4-c)-maas-programi-(30-kisilik).zi 


Geçici Personel 4-c maaş programı olup ek tazminat eklenmiştir. (Ek ödemeden gelir vergisi, damga vergisi ve SGK pirimi kesintisi yapılması için tanımlama yapılmıştır.)


Boyut : 549 KB | Güncelleme Tarihi: 3/2/2016 | Bilgisayarıma İndir
47-hakim-savci-ile-hakim-adayi-maas-bordrosu.zi 

Bu Program Sayın Abdullah Kuseyri tarafından hazırlanmıştır. Hakim, savcı ve hakim adaylarının 01.10.2008 öncesi ve sonrası maaşları bu program ile yapılabilecektir. Programun çalışmasına ilişkin ayrıntılı açıklama, program içerisinde mevcuttur.

Boyut : 3212 K | Güncelleme Tarihi: 19/8/2013 | Bilgisayarıma İndir
46-icap-nobeti-tahakkuk-programi 

İcap Nöbeti Tahakkuk Programı, Hastane İşletmelerinde kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır. Azami 60 kişiliktir.

Boyut : 302 KB | Güncelleme Tarihi: 30/4/2010 | Bilgisayarıma İndir
45-maas-terfi-farklari-programi.zi 

Memurların ( normal maaş, Ocak -Temmuz 14 günlük maaş farkları hariç) her türlü derece, gösterge, ek gösterge artışları; özel hizmet tazminatı, yan ödeme puan artışı vb. oranl ve puan artışlarıyla farkların tahakkukunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Programın çalışması hakkında Açıklama Sayfası eklenmiştir.

Boyut : 419 KB | Güncelleme Tarihi: 1/3/2009 | Bilgisayarıma İndir
44-Cok-amacli-maas-programi.zi 

Bu Program Sayın Aydın YAŞAR tarafından hazırlanmıştır. Bu proglamla; Maaş, Maaş Farkı, Kıst Maaş, Terfi, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Ekders, Emekli İkramiyesi, Emekli Maaşı , Emekli Yolluğu, İlksan Emekli Yardımı, Geçmiş Yıllar Maaş Katsayıları, Geçmiş Yıllar Asgari Ücret Katsayıları ve Asgari Ücret Hesaplaması, Geçmiş Yıllar Yevmiye Miktarları, Çocuk Yardımı Puanı ve Tutarı, Eş Yardımı Puan ve Tutarı,  Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bordrosu, Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bordrosu, Asgari Geçim İndirimi Tutarı, Baş Uzmanlık , Uzmanlık, Yabancı Dil Tazminatı , Sakatlık İndirimi, Geçmiş Yıllar Yevmiye Miktarları, Özel Sigorta, Bireysel Emeklilik, Yemek Üceti Gelir Vergisi Oran ve Matrahları, Damga Vergisi Oranları, Emekli Kesenek Oranları, Genel Sağlık Sigortası Prim Oranları, Kıdem Tazminatı Tavanı ve Hesaplaması, İşsizlik Maaşı, Geçmiş Yıllar Vergi İadesi Hesaplama Oran ve Tutarları, Geçmiş Yıllar Meyak Kesintisi Tutarları, Lojman Kira Bedeli Hesaplaması, Geçmiş Yıllar Yakacak Yardımı Turarları, Ek Gösterge Tablosu, Maaş Ceza
Oranları, Kesinti Ekonomik Kodları, Cari Transfer Ekonomik Kodları,
Mal ve Hizmet Alımları Ekonomik Kodları, Personel Giderleri Ekonomik Kodları, Maaş Verileri, Maaş Verilerine İlişkin Açıklamalar,
Maaşlardaki Kesinti Durumu Çizelgesi, Program Kullanma Kılavuzu, Pratik Çeşitli Hesaplamalar gibi birçok hesap işlemi otomatik olarakyapılmaktadır.

Boyut : 263 KB | Güncelleme Tarihi: 29/7/2013 | Bilgisayarıma İndir
43-usta-ogretici-maas-programi.zi 

Usta öğreticilerin maaşlarının tahakkuk ettirilmesinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Boyut : 125 KB | Güncelleme Tarihi: 28/3/2012 | Bilgisayarıma İndir
42-2022-sayili-kanun-programi-(16-uyeli).zi 

2022 Sayılı Kanun Programının Muhtaçlık Belgesi kısmında açılan Mütevelli Heyeti, 1 Başkan ve 15 üye olmak üzere toplam 16 kişi adı açılacak şekilde hazırlanmıştır.

Boyut : 609 KB | Güncelleme Tarihi: 19/12/2011 | Bilgisayarıma İndir
41-2022-sayili-kanun-programi.zi 

Program ile, 2022 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yaşlılık ve özürlü aylığı için müracaat edenlerle ilgi tüm işlemler yapılabilecektir. Programın 27/03/2012 tarihli versiyonunda, bir çok önemli ilave ve değişiklikler yapılmıştır. Formlarda Mütevelli sayısı 12 kişilik olarak düzenlenmiştir.

Boyut : 732 KB | Güncelleme Tarihi: 27/3/2012 | Bilgisayarıma İndir
37-hasta-sevk-kagidi-(iki-unvanli).zi 

Bazı Kurumlarda çift ünvan kullanılması nedeniyle, memurun ünvanı ile sevki imzalayacak amirin ünvanı bölümü çift ünvan olarak düzenlenmiştir. "5510 sayılı Kanun uyarınca tedavi giderleri SGK Kurumu tarafından ödenecektir." ibaresi tanımlaması yapılmıştır.

Boyut : 399 KB | Güncelleme Tarihi: 21/12/2009 | Bilgisayarıma İndir
36--izin-istegi-ve-onayi.zi 

Izin Isteği ve Onayı, Devlet Malzeme Ofisi Formatında Hazırlanmıştır. Izin Belgelerini ( yıllık izin, mazeret izni, sağlık izni ve ücretsiz izin ) D.M.O. Formatında Kullanan Dairelerce rahatlıkla kullanılabilecektir. Veri Girişleri Oluşturulmuş Bilgilerin Çoğunluğu Otomatik Yazılır Hale
Getirilmiştir. T.C.Kimlik No Bölümü eklenmiştir.

Boyut : 69 KB | Güncelleme Tarihi: 20/2/2009 | Bilgisayarıma İndir
35-Izin Programi (M.E.B. Formati).zi 

M.E.B. İzin Formu(Yıllık -Mazeret-Sağlık İzni) 3 ayrı formatta hazırlanmıştır.

Boyut : 60 KB | Güncelleme Tarihi: 7/5/2008 | Bilgisayarıma İndir
34--diyanet-izin-ve-vekalet-onayi.zi 

İzin Programı, Diyanet Teşkilatı izin formatına uygun olarak hazırlanmıştır. 300 kişilik İzin İzlenimi(İzin Takip) Kartı eklenmiştir.

Boyut : 827 KB | Güncelleme Tarihi: 25/10/2011 | Bilgisayarıma İndir
32-Burs Ucretleri Tahakkuk Programi(620 Kisilik).zi 

Parasız yatılı okullarda, M.Y. Harcama Belgeleri Yönetmeliği 24 Örnek Nolu Öğrenci Giderleri Bordrosu ile ödenen Öğrenim Harcı, Burs, Beslenme Giderleri, kitap-kırtasiye giderlerinin tahakkuk ve ödenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 16 sayfa ve her sayfa 40 kişilik olmak üzere 640 kişiliktir.

Boyut : 320 KB | Güncelleme Tarihi: 13/1/2008 | Bilgisayarıma İndir
huzur-ucretleri-tahakkuk-bordrosu-(takdir-uzlasma) 

Kamu kurumlarında kurulan takdir ve uzlaşma komisyon başkan ve üyelerine ödenen huzur ücretlerinin tahakkukunda kullanılabilecektir. Takdir Komisyonu ile Uzlaşma Komisyonu başkan ve üyelerine oturum ücretlerinin ayrıntılı olarak tahakkuk işlemleri yapılacak şekilde hazırlanmıştır. ilgili mevzuatındaki sınırlamalar tanımlanmıştır. Sütun başlarına ayrıntılı açıklamalar eklenmiştir.

Boyut : 243 KB | Güncelleme Tarihi: 10/2/2016 | Bilgisayarıma İndir
28-asgari-gecim-indirimi(2009).zi 

Bu dosyada; Asgari geçim indirimi ilgili olarak düzenlenmesi gereken Aile Durumu Bildirimi, Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro(20 ve 160 Kişilik), Say2000i Sisteminde maaş hesaplaması yapılan Personel Bilgileri Listesi ve 265 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğini bulabilirsiniz.

Boyut : 214 KB | Güncelleme Tarihi: 3/2/2009 | Bilgisayarıma İndir
27-Tahakkuk Bordrosu ( 35 Sutunlu ).zi 

Bordro; vergi daireleri, malmüdürlükleri ve diğer saymanlıklarda Tahakkuk Bordrosu olarak kullanılmak üzere, 5 sayfa ve 5x50=250 satırlı olarak hazırlanmıştır.  35 sütunlu olup, azami otuzbeş gelir türü için sütun açılabilir. Gelir ad ve kodları, veri girişi penceresinden girilmelidir. Sütun başlarına açıklamalar eklenmiştir.

Boyut : 51 KB | Güncelleme Tarihi: 30/9/2007 | Bilgisayarıma İndir
26-Takipsiz-Takipli-Muhasebe Tahsilat Bordrolari.zi 

Bordro; Vergi Daireleri, Malmüdürlükleri ve diğer saymanlıklarda Takipsiz Tahsilat Bordrosu ve Takipli Tahsilat Bordrosu ve Muhasebe Tahsilat Bordrosu olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 10 sayfası takipsiz tahsilat, 2 sayfası takipli tahsilat ve 1 sayfası muhasebe tahsilatı için  ayrılmıştır.  Bir sayfası 50 satırlıdır. Gelir ad ve kodları, veri girişi penceresinden girilmelidir. Sütun başlarına açıklamalar eklenmiştir.

Boyut : 159 KB | Güncelleme Tarihi: 29/9/2007 | Bilgisayarıma İndir
25-maasmatik(2011) 

Program Osman TUFAN tarafından hazırlanmıştır. Programda, toplu görüşme pirimi için de ayarlama yapılmış, girildiği takdirde (Mesela 45.00 TL ) Ocak Nisan Temmuz ve Ekim aylarında maaşın içinde gösterilecektir. Ayrıca Temmuz'da Eş yardımı göstergesinin de değiştirileceği düşünülerek bunun için de bir pencere ilave edilmek suretiyle güncellenmiş ve önümüzdeki yıllarda da sadece katsayıları ve göstergeleri değiştirmek suretiyle kullanılabilecektir. Bilindiği üzere, 01.10.2008 den sonra göreve başlayanların SGK PİRİMİ kesilecek unsurları ve oranları farklılık gösterdiğinden bu ilaveler yapılmıştır. Program e-bordrodan da kontrol edilmiş olup hiçbir hataya rastlanmamıştır.

Boyut : 247 KB | Güncelleme Tarihi: 25/1/2011 | Bilgisayarıma İndir
24-maas-programi-(-40-kisilik-).zi 

Maaş Programı ile memur maaşları, Say2000i Sistemine  uygun olarak hesaplanabilmektedir. Azami 40 kişilik bordro yapılabilmektedir. Bordroda satırlar, ihtiyaca göre açılmaktadır. Makrolar etkin olarak çalıştırılmalıdır. Güvenlik seviyesinin yüksekliğinden dolayı makrolar devre dışı kalırsa, güvenlik seviyesi orta olarak belirlenmelidir. Damga Vergisi oranı güncellenmiştir.

Boyut : 295 KB | Güncelleme Tarihi: 3/1/2013 | Bilgisayarıma İndir
23-Izin Formu, Saglik Izni Onayi ve Izin Takip Karti.zi 

İzin Formu, Sağlık İzni Onayı ve İzin Takip Kartı Maliye personeli formatında hazırlanmıştır.

Boyut : 81 KB | Güncelleme Tarihi: 8/4/2008 | Bilgisayarıma İndir
22-Hasta Sevki ( Ogrenci ).zi 

Tedavi giderleri Devlet tarafından karşılanan öğrencilerin muayene için sağlık kurumlarına sevkinde kullanılabilecektir.

Boyut : 21 KB | Güncelleme Tarihi: 10/3/2008 | Bilgisayarıma İndir
21-Hasta Sevk Kagidi.zi 

Hasta Sevk Kağıdı tek tuşla düzenlenecek şekilde;  2 sütunlu, 3 sütunlu ve diş sevki olarak üç ayrı formatta hazırlanmıştır.

Boyut : 396 KB | Güncelleme Tarihi: 7/10/2007 | Bilgisayarıma İndir
19-odeme-emri-belgesi(ozel-idare-belediye).zi 

Ödeme Emri Belgesi, özel idareleri ve belediyelerde kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır.

Boyut : 147 KB | Güncelleme Tarihi: 17/3/2009 | Bilgisayarıma İndir
18-odeme-emri-belgesi-ve-muhasebe-islem-fisi-(2014).zi 

Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe işlem Fişi tek dosyada birleştirilmiş olup, döner sermayeli işletmeler ile  döner sermaye saymanlıklarında kullanılmak üzere, analitik bütçe yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Gider ve gelirlerin bütçeye yansıtılmasına ilişkin tanımlama yapılmıştır.  Programın çalışmasına ilişkin ayrıntılı "Açıklama" sayfası eklenmiştir. Makroların, mutlaka etkin olarak çalışmasına izin verilmelidir. Hesap kodları ve yansıtma kodları 22/01/2014 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı TDMS kayıtlarına uygun olarak güncellenmiştir.

Boyut : 748 KB | Güncelleme Tarihi: 23/1/2014 | Bilgisayarıma İndir
17-odeme-emri--belgesi-(2013-dss).zi 

Ödeme Emri Belgesi; döner sermayeli işletmeler ile  döner sermaye saymanlıklarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Gider ve gelirlerin bütçeye yansıtılmasına ilişkin tanımlama yapılmıştır. Programı  çok daha basit hale getirilmiştir. Programın çalışmasına ilişkin ayrıntılı "Açıklama" sayfası eklenmiştir. Makroların, mutlaka etkin olarak çalışmasına izin verilmelidir. Hesap kodları ve yansıtma kodları 08/02/2013 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı TDMS kayıtlarına uygun olarak güncellenmiştir. Kullanımdan kaldırılan hesap/ekonomik kodları kaldırılmıştır.

Boyut : 415 KB | Güncelleme Tarihi: 15/2/2013 | Bilgisayarıma İndir
16-Emekli Kesenekleri Icmal Bordrosu (250 Kisilik).zi 

Emekli Kesenekleri İcmal Bordrosu 250 kişilik olarak hazırlanmıştır. 250 kişiden fazla personel olması halinde programı kopyalayıp  ilk sayfada, gelen toplamları yazarak 251'inci kişiden itibaren kaydetmek mümkündür.

Boyut : 48 KB | Güncelleme Tarihi: 14/4/2008 | Bilgisayarıma İndir
15-odeme-emri-belgesi-(-5-satirlii-).zi 

Ödeme Emri Belgesi 5 satırlı ve 2 sayfalı olarak hazırlanmıştır. Veriler, ilk sayfada form dışından, ikinci sayfada ise form üzerinden girilebilecektir. 

Boyut : 144 KB | Güncelleme Tarihi: 27/1/2009 | Bilgisayarıma İndir
14-yolluklar-tahakkuk-programi.zi 

Yolluklar Tahakkuk programı;  geçici görev,  sürekli görev yollukları vb. tahakkuk ettirilecek şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca ekli 25 kişilik Banka Listesi ile topluca ödeme yapılabilecektir. Bildirimler ve Banka listesinden veriler ödeme emrine otomatik aktarılmaktadır. Ödeme emri Belgesinde üst kısımda bulunan veri aktar/aktarma  seçeneklerine  dikkat edilmelidir. Ödeme Emri Belgesi kısmına, boş satırlar için otomatik gizleme eklenmiştir.

Boyut : 156 KB | Güncelleme Tarihi: 3/3/2012 | Bilgisayarıma İndir
12-tasinir-islem-fisi.zi 

Taşınır İşlem Fişi iki sayfalı olarak hazırlanmıştır.

Boyut : 218 KB | Güncelleme Tarihi: 6/2/2009 | Bilgisayarıma İndir
11-dogrudan-temin-programi(100-satirli-filtreli).zi 

Program ile hem yaklaşık maliyetli ve hem de yaklaşık maliyetsiz olarak doğrudan temin yapılabilecek şekilde 100 satırlı olarak hazırlanmıştır. Programın çalışması hakkında ayrıntılı "Açıklama" penceresi eklenmiştir. Boş satırları gizleme filtre ile yapılmaktadır.

Boyut : 1592 K | Güncelleme Tarihi: 28/10/2015 | Bilgisayarıma İndir
10-dogrudan-temin-programi(100-satirli-).zi 

Program ile hem yaklaşık maliyetli ve hem de yaklaşık maliyetsiz olarak doğrudan temin yapılabilecek şekilde 100 satırlı olarak hazırlanmıştır. Programın çalışması hakkında ayrıntılı "Açıklama" penceresi eklenmiştir. Boş satırları otomatik gizleme fonksiyonu eklenmiştir. Bu şekilde ihtiyaç kadar satır açılacaktır. Boş satır gizlenecektir. Programda kolaylaştırıcı birçok yenilikler yapılmıştır.

Boyut : 1065 K | Güncelleme Tarihi: 5/5/2014 | Bilgisayarıma İndir
9-dogrudan-temin-programi(30-satirli-).zi 

Program ile hem yaklaşık maliyetli ve hem de yaklaşık maliyetsiz olarak doğrudan temin yapılabilecek şekilde 30 satırlı olarak hazırlanmıştır. Programın çalışması hakkında ayrıntılı "Açıklama" penceresi eklenmiştir.

Boyut : 365 KB | Güncelleme Tarihi: 28/9/2009 | Bilgisayarıma İndir
8-fazla-mesai-ve-ek-ders-tahakkuk-programi-(-400-kisilik-).zi 

Program  azami 400 kişiliktir. Programdaki belgelere,  fazla satırları otomatik gizleme fonksiyonu eklenmiştir.(Excel 2003 versiyonunda çalışmaktadır.) Fazla mesai ücretlerini 1 kat, 3 kat ve 5 kat olarak gruplandırılarak verilen dairelerde kullanılabilecektir.

Boyut : 388 KB | Güncelleme Tarihi: 30/1/2009 | Bilgisayarıma İndir
7-fazla-mesai-ve-ek-ders-tahakkuk-programi-(-400-kisilik-).zi 

Program  azami 400 kişiliktir. Programdaki belgelere,  fazla satırları otomatik gizleme fonksiyonu eklenmiştir.(Excel 2003 versiyonunda çalışmaktadır.)

Boyut : 372 KB | Güncelleme Tarihi: 21/1/2009 | Bilgisayarıma İndir
6-fazla-mesai-ve-ek-ders-tahakkuk-programi-(-80-kislik-).zi 

Program  azami 80 kişiliktir. Programdaki belgelere,  fazla satırları otomatik gizleme fonksiyonu eklenmiştir.(Excel 2003 versiyonunda)

Boyut : 923 KB | Güncelleme Tarihi: 13/11/2009 | Bilgisayarıma İndir
5-muhasebe-islem-fisi-(2014).zi 

Muhasebe İşlem Fişi, döner sermayeli işletmeler ve döner sermaye saymanlıklarında kullanılmak üzere; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 2014 yılı hesap planına uygun olarak 3 ayrı formatta hazırlanmıştır.   Programın çalışmasına ilişkin ayrıntılı "Açıklama" sayfası eklenmiştir. Makroların, mutlaka etkin olarak çalışmasına izin verilmelidir. Hesap kodları ve yansıtma kodları 22/01/2014 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı TDMS kayıtlarına uygun olarak güncellenmiştir.

Boyut : 486 KB | Güncelleme Tarihi: 23/1/2014 | Bilgisayarıma İndir
4-Muhasebe Islem Fisi.zi 

Muhasebe İşlem Fişi, 30/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

Boyut : 173 KB | Güncelleme Tarihi: 2/2/2008 | Bilgisayarıma İndir
3-odeme-emri-belgesi.zi 

Ödeme Emri Belgesi, 3 sayfalı (3 ayrı formatta) hazırlanmıştır. Yansıtma satırları hariç 26 satırlı olarak hazırlanmıştır. Boş satırları gizleme fonksiyonu eklenmiştir. Tutar yazılı olmayan satırlar otomatik olarak gizlenecektir. Makrolar etkin çalıştırılmalıdır.

Boyut : 316 KB | Güncelleme Tarihi: 26/4/2012 | Bilgisayarıma İndir
2-tahakkuk-ve-tahsilat-mukayese-cetveli.zi 

Tahakkuk ve Tahsilat Mukayese  Cetveli, vergi daireleri ile bağlı malmüdürlüklerinde kullanılmaktadır. Geçen yıl verileri ile cari yıl verilerini pencerelerinden giriniz. Cetvel 1 deki dönemi (geçen yıl) seçiniz. Cetveller otomatik olarak oluşmaktadır.

Boyut : 21 KB | Güncelleme Tarihi: 16/1/2009 | Bilgisayarıma İndir
1-gunluk-mesai-devam-cizelgesi.zi 

Memurların mesailerinin takibi için düzenlenen, Mesai Devam Çizelgelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.
(GüncellemeTarihi: 28/02/2018)

Boyut : 143 KB | Güncelleme Tarihi: 28/2/2018 | Bilgisayarıma İndir

Programları kaydetmek için "Bilgisayarıma İndir" üzerine gelin sağ tuşa tıklayın ve " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğini seçiniz

ÖNEMLİ SİTELER

www.muhasebat.gov.tr

www.maliye.gov.tr

www.kik.gov.tr

www.memurlar.net

www.basbakanlik.gov.tr

T.C. Kimlik No

Vergi Kimlik No

 Sitemiz 03.04.2005 tarihinden itibaren

kişi tarafından ziyaret edilmiştir.SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 16/08/2014

Taşınmaz Envanterine İlişkin Genel Yazı - 07/08/2014

2014 Yılı Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü ve Saymanlık Müdür Yardımcıları Atamaları - 07/08/2014

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 437-438-439) - 07/08/2014

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik - 23/07/2014

Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ - 11/07/2014

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) - 11/07/2014

Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik - 05/07/2014

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK - 28/06/2014

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik - 17/06/2014

Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik - 13/06/2014

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik - 13/06/2014

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik - 11/06/2014

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik - 11/06/2014

Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar - 10/06/2014

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364) - 10/06/2014

İhaleler Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklikler - 07/06/2014

Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ - 07/06/2014

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik - 07/06/2014

— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik - 07/06/2014

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakıknda Yönetmelikte Değişiklik - 30/05/2014

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 363) - 27/05/2014

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik - 17/05/2014

KEÖS UYGULAMA SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KBS DUYURUSU - 08/05/2014

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik - 07/05/2014

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik - 03/05/2014

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)’de Değişiklik - 03/05/2014

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği - 26/04/2014

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1) - 25/04/2014

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34) - 19/04/2014

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği - 18/04/2014

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği - 18/04/2014

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği - 18/04/2014

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) - 17/04/2014

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) - 17/04/2014

Fazla Çalışma ile İlgili 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 16/04/2014

Kamu Personeli Alımı İlanları ile İlgili 2014/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 16/04/2014

Performans Esaslı Bütçelemeye İlişkin Genelge - 15/04/2015

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 15/04/2015

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik - 10/04/2014

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1) - 10/04/2014

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) - 08/04/2014

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 04/04/2014

Maaş ve Yük Hesabı Modülüne Veri Girişine İlişkin Duyuru - 04/04/2014

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 03/04/2014

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435) - 03/04/2014

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 25/03/2014

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik - 21/03/2014

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 21/03/2014

İL KONTROL GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE KONULUMUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU - 18/03/2014

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik - 18/03/2014

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde Değişiklik (30-31-32-33) - 18/03/2014

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği - 04/03/2014

6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 01/03/2014

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4) - 22/02/2014

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı - 22/02/2014

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik - 22/02/2014

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Karar - 18/02/2014

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) - 18/02/2014

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi - 14/02/2014

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 07/02/2014

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362) - 07/02/2014

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) - 05/02/2014

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 361) - 05/02/2014

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2014-3 Sayılı Tebliğ - 04/02/2014

Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge - 03/02/2014

Geçici Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesine İlişkin Görüş Yazısı - 30/01/2014

Kamu İdare Hesabının Sayıştay'a Verilmesi Hakkında Yazı - 30/01/2014

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/1) - 30/01/2014

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 29/01/2014

Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerde Düzenleme - 26/01/2014

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ - 25/01/2014

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1) - 25/01/2014

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434) - 23/01/2014

Genel Bütçeli İdarelerde belgelerin harcama birimlerine verilmesi Hk Yazı - 23/01/2014

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) - 18/01/2014

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik - 18/01/2014

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3) - 18/01/2014

Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri - 17/01/2014

2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı Yatırım Programı - 16/01/2014

Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılması ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 16/01/2014

Muhasebat Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Atama Çalışmaları Duyurusu - 15/01/2014

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 360) - 10/01/2014

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 10/01/2014

2014 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkinda Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği - (Sıra No: 2) - 09/01/2014

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge - 07/01/2013

Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2014) - 06/01/2014

03.01.2014 2014 Yılı Yurtdışı Aylıklarına İlşkin Genelge - 03/01/2014

2014 Yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge - 03/01/2014

2014 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkinda Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) - 01/01/2014

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar - 01/01/2014

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar - 01/01/2014

Mahsup süresi Hakkında yazı - 31/12/2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (Sıra No: 432 ve 433) - 31/12/2013

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285) - 31/12/2013

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123) - 31/12/2013

Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri (Seri No: 71 ve 72) - 31/12/2013

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) - 31/12/2013

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) - 31/12/2013

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43) - 31/12/2013

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43 - 31/12/2013

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10) - 31/12/2013

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1) - 31/12/2013

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ - 31/12/2013

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2014 Yılı Tarifesi - 31/12/2013

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29) - 31/12/2013

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu - 29/12/2012

2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu - 29/12/2012

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431) - 29/12/2012

Çevre KanunununUyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1) - 28/12/2013

2014 Yılı Tanıklık- Arabuluculuk - Avukatlık Ücret Tarifesi - 28/12/2013

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi - 25/12/2013

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik - 25/12/2013

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tebliğleri - 25/12/2013

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik - 25/12/2013

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik - 24/12/2013

Mahalli İdareler Seçimleri Konulu 2013/14 Nolu Genelge - 18/12/2013

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik - 18/12/2013

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Karar - 18/12/2013

Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin Bütçe Uygulama Genelgesi - 17/12/2013

Millî Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik - 16/12/2013

F Klavye ile İlgili 2013/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 10/12/2013

KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 08/12/2013

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Genelgesi - 03/12/2013

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI - 03/12/2013

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik - 01/12/2013

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik - 29/11/2013

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - 28/11/2013

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 28/11/2013

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler - 28/11/2013

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik - 28/11/2013

Özel Tüketim Vergisi Genel TebliğiNDE Değişiklik - 28/11/2013

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 19/11/2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) - 19/11/2013

Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar - 16/11/2013

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/11/2013

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik - 12/11/2013

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK - 07/11/2013

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK - 06/11/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)’NDE DEĞİŞİKLİK - 05/11/2013

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK - 01/11/2013

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:429) - 10/10/2013

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi - 08/10/2013

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği - 03/10/2013

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 01/10/2013

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret Tarifesi - 26/09/2013

— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik - 26/09/2013

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 26/09/2013

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik - 24/09/2013

İhaleler Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler - 24/09/2013

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 358) - 17/09/2013

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği - 11/09/2013

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik - 11/09/2013

5525 Sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar Hk. 2013/10 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 31/08/2013

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik - 31/08/2013

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar - 31/08/2013

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet/Yapım/Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Kararlar - 31/08/2013

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 18/8/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı - 23/08/2013

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 23/08/2013

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) - 17/08/2013

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) - 17/08/2013

TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ - 17/08/2013

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme - 14/08/2013

657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 07/08/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 350)’NDE DEĞİŞİKLİK - 07/08/2013

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Karar - 06/08/2013

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ - 04/08/2013

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 02/08/2013

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 31/07/2013

Ağustos Ayı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge - 29/07/2013

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki karar - 14/07/2013

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar ile bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik - 13/07/2013

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 09/07/2013

Tarımsal Kesinti Uygulaması Konulu 2013- 27 Nolu SGK Genelgesi - 07/07/2013

YARGI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 07/07/2013

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 428) - 05/07/2013

Mali ve Sosyal Haklar Hakkında Genelge - 04/07/2013

M.E.B.TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 04/07/2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427) - 29/05/2013

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ - 28/06/2013

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ - 28/06/2013

DEFTERDAR YARDIMCILARI ATAMA KARARNAMESİ - 19/06/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 356) - 19/06/2013

2014-2016 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Hazırlık Çalışmaları Hk.Yazı - 15/06/2013

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426) - 15/06/2013

TÜRK PETROL KANUNU - 11/06/2013

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK - 11/06/2013

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 31/05/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 355) - 31/05/2013

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması - 31/05/2013

5018 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR - 24/05/2013

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) - 24/05/2013

POSTA HİZMETLERİ KANUNU - 23/05/2013

SAYIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI - 14/05/2013

Gelir Vergisi Sirküleri/89 - 13/05/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 354) - 11/05/2013

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 04/05/2013

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 6) - 04/05/2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK -

6462 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 03/05/2013

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesiyle ihdas edilen uzman ve uzman yardımcısı kadrolarının ... - 03/05/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 353) - 02/05/2013

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 30/04/2013

İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 30/04/2013

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan tevkifat nispetleri ve vergi kesintisi oranları hakkında BKK - 27/04/2013

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİ - 19/04/2013

GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 11/04/2013

Kamu İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler - 13/04/2013

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 13/04/2013

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27 - 09/04/2013

SGK DUYURUSU (İŞVERENLERCE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞLERİNİN YAPILMASI HK.) - 05/04/2013

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/63 - 02/04/2013

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 02/04/2013

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU - 30/03/2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 425) - 27/03/2013

Gelir Vergisi Sirküleri / 88 - 24/03/2013

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği - 24/03/2013

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2013/1) - 23/03/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 352) - 23/03/2013

Elektronik Haberleşme Hizmeti, Elektrik ve Doğal Gaz Alımları Genelgesine İlişkin Genel Yazı - 21/03/2013

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik - 07/03/2013

2013/ 1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi - 05/03/2013

Sigorta İşlemleri Konulu 2013/11 Nolu SGK Genelgesi - 01/03/2013

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 01/03/2013

M.E.B. EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ - 28/02/2013

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60 - 27/02/2013

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 122) - 26/02/2013

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik - 24/02/2013

Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge - 22/02/2013

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 424) - 21/02/2013

DEFTERDARLAR ATAMA KARARNAMESİ - 20/02/2013

T. K. H.Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik - 14/02/2013

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 351) - 09/02/2013

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ - 09/02/2013

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) - 07/02/2013

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 06/02/2013

MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ - 06/02/2013

6113 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahsup İşlemleri - 06/02/2013

6412 sayılı Kanun - 04/02/2013

Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini 1-25 Şubat 2013 Tarihleri Arasında Verecektir. - 01/02/2013

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/1) - 30/01/2013

2012 yılı mahsup süresinin uzatılmasına ilişkin Genel Yazı - 30/01/2013

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 423) - 26/01/2013

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 25/01/2013

2022 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ - 25/01/2013

SGK GENELGESİ (2013–4) - 23/01/2013

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 21/01/2013

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 19/01/2013

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ - 19/01/2013

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) - 18/01/2013

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK - 17/01/2013

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ - 16/01/2013

8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI - 16/01/2013

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) - 15/01/2013

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki - 12/01/2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 10/01/2012

2012/41 Sayılı Genelge(Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları) - 08/01/2013

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 18 - 08/01/2013

AHP ve AFP Hazırlık Çalışmalarına İlişkin 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3) - 08/01/2013

ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/01/2013

Mahalli Idare Sözlesmeli Personeli Ücretleri Hakkinda Genelge - 04/01/2013

2013 Yili Harcamalari Hakkinda Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sira No:1) - 01/01/2013

Yüksekögretim Kurumlarinin Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağımı Hk. Yazı - 01/01/2013

Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri (Seri No: 69 ve 70) - 01/01/2013

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) - 01/01/2013

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) - 01/01/2013

Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar - 01/01/2013

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121) - 31/12/2012

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422) - 31/12/2012

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284) - 31/12/2012

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) - 31/12/2012

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42) - 31/12/2012

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42) - 31/12/2012

— Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9) - 31/12/2012

— Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7 - 31/12/2012

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7) - 31/12/2012

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1) - 31/12/2012

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2012 Parasal sınırlar - 31/12/2012

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu - 31/12/2012

2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu - 31/12/2012

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ - 29/12/2012

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar - 29/12/2012

2013 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ - 29/12/2012

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2013 YILI TARİFESİ - 29/12/2012

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi - 29/12/2012

Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2013) - 21/12/2012

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı - 20/12/2012

2013 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YASAL DÜZENLEMELER - 17/12/2012

2012/22 ve 2012/23 Nolu Başbakanlık Genelgeleri - 15/12/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421) - 14/12/2012

Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemlerine İlişkin Bütçe Uygulama Genelgesi - 13/12/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) - 07/12/2012

2012 Yılı Kesin Hesabı Hk. Yazı - 06/12/2012

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HK. KANUN - 06/12/2012

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun uygulanmasından elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin ekli - 24/11/2012

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 20/11/2012

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/11/2012

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ - 18/11/2012

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 66) - 17/11/2012

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 15/11/2012

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE VDEĞİŞİKLİK - 14/11/2012

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 14/11/2012

85 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri - 10/11/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 419) - 10/11/2012

KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 10/11/2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 09/11/2012

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 09/11/2012

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 08/11/2012

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU - 07/11/2012

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK - 24/10/2012

6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Karar - 24/10/2012

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 23/10/2012

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 16/10/2012

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 11/10/2012

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 25) - 11/10/2012

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik - 10/10/2012

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik - 10/10/2012

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 348) - 10/10/2012

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347) - 10/10/2012

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 346) - 10/10/2012

2013-2015 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi - 09/10/2012

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar - 09/10/2012

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi - 08/10/2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 29/09/2012

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 68) - 25/09/2012

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar - 22/09/2012

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik - 12/09/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 418) - 08/09/2012

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki BKK - 06/09/2012

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60) - 28/08/2012

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 120) - 18/08/2012

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 24) - 17/08/2012

MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/08/2012

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 13/08/2012

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 13/08/2012

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41) - 04/08/2012

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 283) - 27/07/2012

Millî Eğitim Bakanlığına ait çeşitli yönetmeliklerde değişiklik - 21/07/2012

Yürürlükten Kaldırılan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğleri - 19/07/2012

AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) - 17/07/2012

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 15/07/2012

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 15/07/2012

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 15/07/2012

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 12/07/2012

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/07/2012

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİNE DAİR KANUN - 11/07/2012

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 11/07/2012

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 10/07/2012

2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge - 04/07/2012

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) - 04/07/2012

5939 SAYILI KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK . - 02/07/2012

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan bazı tevkifat nispetlerine dair Kararın yürürlüğe konulması - 30/07/2012

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU - 29/7/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 417) - 29/06/2012

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge - 28/06/2012

397 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK (SIRA NO: 416) - 28/06/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) - 26/06/2012

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 26/06/2012

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) - 26/06/2012

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının, 03 Eylül 2012 – 21 Aralık 2012 Tarihleri arasında Ankara’da Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığında yapılacak eğitimleriyle ilgili grupları belirlendi. - 25/06/2012

MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ - 25/06/2012

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119) - 23/06/2012

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/12 - 22/06/2012

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63 - 22/06/2012

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU - 22/06/2012

GÖREV YERLERİ İTİBARIYLA VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ - 16/06/2012

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67) - 16/06/2012

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 16/06/2012

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 15/06/2012

e-fatura ile ilgili genel yazı - 15/06/2012

K.D.V. MÜK. ÖDEME KAYDEDİCİ CİH. KUL. MEC. HK. KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK (SERİ NO:70) - 06/06/2012

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 03/06/2012

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN - 03/06/2012

2012 Yılı Haziran Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge - 02/06/2012

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı - 01/06/2012

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 01/06/2012

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 53 - 29/05/2012

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 29/05/2012

TSK PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 29/05/2012

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 27/05/2012

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 27/05/2012

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 23/05/2012

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 23) - 22/05/2012

TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 18/05/2012

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri Hk. Kararda değişiklik - 18/05/2012

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN KARAR - 18/05/2012

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 118) - 16/05/2012

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ - 07/05/2012

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6) - 07/05/2012

Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması Hk. BKK - 07/05/2012

KEÖS Uygulamaya Geçiş Takvimi ile ilgili 27.04.2012 tarih ve 4638 sayılı yazı - 04/05/2012

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82 - 02/05/2012

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 02/05/2012

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/05/2012

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ - 28/04/2012

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ - 28/04/2012

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23 - 27/04/2012

Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No:5) - 27/04/2012

Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun - 26/04/2012

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI .......... İLİŞKİN YÖNETMELİK - 20/04/2012

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 17/04/2012

.... SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ - 14/04/2012

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) - 14/04/2012

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69) - 11/04/2012

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik - 11/04/2012

İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik - 11/04/2012

7 Nisan 2012 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. - 09/04/2012

Gelir İdaresi Başkanlığı, “Sıkça Sorulan Sorular" Sayfasını Hizmete Açmıştır. - 07/04/2012

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) - 07/04/2012

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik - 05/04/2012

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik - 04/04/2012

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar - 04/04/2012

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ - 04/04/2012

Genel Yönetim Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu - 04/04/2012

(say2000i) Duyurusu (663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA) - 04/04/2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 04/04/2012

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Bazı Bakanlıklara Ait Yönetmelikler - 04/04/2012

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 40) - 30/03/2012

2012 Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar - 28/03/2012

Gelir Vergisi Sirküleri /81 - 27/03/2012

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik - 27/03/2012

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 27/03/2012

Gelir Vergisi Sirküleri/80 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Süresinin Uzatılması) - 24/03/2012

GÜNCELLENMİŞ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ - 23/03/2012

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK - 23/03/2012

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 22/03/2012

2011 YILI YÖNETİM DÖNEMİ HESABI CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 2012/13 SAYILI KBS DUYURUSU - 22/03/2012

Genel yönetim kapsamındaki idareler muhasebe yetkilisi sertifikası Eğitimi Hk. - 22/03/2012

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik - 22/03/2012

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 09/03/2012

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 09/03/2012

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 344) - 09/03/2012

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 08/03/2012

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/61 - 06/03/2012

ÇEŞİTLİ HUSUSLARA İLİŞKİN KBS DUYURUSU - 06/03/2012

Kamu İdaresi Hesapları Konulu Yazı - 29/02/2012

KEÖS Eğitimi Hakkında Genel Yazı - 29/02/2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 29/02/2012

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ - 18/02/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 414) - 18/02/2012

Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge - 14/02/2012

2012 Yılı Vergi Takvimi - 11/02/2012

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2012/1) - 11/02/2012

6111 SAYILI KANUN İLE BAZI KHK LERDE DEĞİŞİKLİK - 11/02/2012

Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri Konulu 2012/5 Nolu SGK Genelgesi - 09/02/2012

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ - 09/02/2012

2012 YILI PRATİK BİLGİLERİ - 09/02/2012

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 08/02/2012

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) - 03/02/2012

(4) Sıra Nolu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği - 02/01/2012

Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı - 01/02/2012

Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1 Şubat 2012 Tarihinde Başlıyor. - 01/02/2012

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ - 01/02/2012

Milli Emlak Genel Tebliğleri (Sıra No: 339-340-341-342-343) - 01/02/2012

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 51 - 31/01/2012

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 162) - 31/01/2012

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar Konulu 2012/3 Nolu SGK Genelgesi - 28/01/2012

Üniversiteler İçin Birimler Düzeyinde AFP Hazırlanması Hk. - 28/01/2012

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ - 28/01/2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 26/01/2012

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 27/01/2012

TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK - 25/01/2012

KAMU İHALE TEBLİĞİ (2012/1) - 24/01/2012

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında ilave tediye yapılması Hk. B.K.K. - 24/01/2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 21/01/2012

Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri konulu 2012/2 Nolu SGK Genelgesi - 20/01/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413) - 20/01/2012

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 412) - 20/01/2012

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282) - 19/01/2012

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 116) - 19/01/2012

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 - 19/01/2012

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) - 19/01/2012

Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkez Atamalı Personelin 2012 Yılı Atama Dönemi Tercih İşlemleri Hk. - 17/01/2012

2012 Yılında 657 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) Bendi Uyarınca Çalıştırılacak Personelin Yiyecek Yardımından Ne Şekilde Yararlanacağına İlişkin Genel Yazı - 17/01/2012

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki Yedek Ödeneğin Kullanımı Hk.Duyuru - 14/01/2012

2012 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BA.K.KARARI EKİ - 14/01/2012

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 14/01/2012

Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge - 13/01/2012

Ek Ödeme Konulu Yüksek Öğretim Kuruluna Yazılan 12/01/2012 Tarihli Yazı - 13/01/2012

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK - 13/01/2012

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) - 13/01/2012

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Konulu Genelge - 12/01/2012

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 12/01/2012

Genel Sağlık Sigortalısı Gelir Tespiti İşlemleri Konulu 2012/4 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 11/01/2012

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 10/01/2012

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 10/01/2012

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar - 10/01/2012

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti - 10/01/2012

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik - 10/01/2012

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar - 10/01/2012

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/16 - 08/01/2012

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3) - 08/01/2012

Gelir Vergisi Sirküleri/79 - 08/01/2012

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2012-8) - 08/01/2012

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 281) - 03/01/2012

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) - 03/01/2012

2012 Yılı Harcamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) - 01/01/2012

VERGİ DENETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ - 01/01/2012

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) - 01/01/2012

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkında Karar - 31/12/2011

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2012 YILI TARİFES - 31/12/2011

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) - 31/12/2011

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) - 31/12/2011

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66) - 31/12/2011

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) - 31/12/2011

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 31/12/2011

2012 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - 30/12/2011

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU - 30/12/2011

2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu - 30/12/2011

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 6) - 30/12/2011

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2011/1) - 30/12/2011

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI - 30/12/2011

Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2012) - 29/12/2011

Döner Sermaye Aralık Dönemi Ek Ödemesi - 28/12/2011

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 337) - 28/12/2011

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK - 28/12/2011

2011 Yılı Kesin Hesap Planı ile İlgili Genel Yazı - 28/12/2011

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik - 27/12/2011

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK - 26/12/2011

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2012 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 26/12/2011

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLAR - 26/12/2011

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) - 26/12/2011

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 8) - 26/12/2011

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 39) - 26/12/2011

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 40) - 26/12/2011

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43) - 26/12/2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 411) - 26/12/2011

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) - 26/12/2011

2012 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ - 23/12/2011

VAİZLİK, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA YÖNETMELİĞİ - 23/12/2011

Döner Sermayeli İşletmelerin ve Saymanlıkların Yıl Sonu İşlemleri Hakkında Duyuru - 22/12/2011

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 21/12/2011

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı Konulu 2011/21 Nolu Genelge - 21/12/2011

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - 21/12/2011

Sayıştay Teşkilatına Ait Yönetmelikler - 17/12/2011

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 17/12/2011

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 88) - 17/12/2011

KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR - 17/12/2011

BELGELERİN SAYIŞTAYA GÖNDERİLMESİ, İADESİ, SAKLANMASI VE YOK EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK - 17/12/2011

SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI - 15/12/2011

2011 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu işlemlerine İlişkin Bütçe Uygulama Genelgesi - 14/12/2011

Kurumlar Arası Mal ve Hizmet Alımına İlişkin 90 Günü Aşan Borçlar - 13/12/2011

Aralık Ayı Sabit Ek Ödeme ve Peşin Ödenen Maaşların Muhasebeleştirilmesi - 13/12/2011

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) - 13/12/2011

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi - 12/12/2011

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ - 12/12/2011

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/11/2011

Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik - 29/11/2011

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 15 - 28/11/2011

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik - 27/11/2011

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar - 27/11/2011

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 27/11/2011

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 22 - 24/11/2011

Yükseköğretim kurumlarının SGK'ya olan borçlarına ilişkin duyuru - 21/11/2011

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410) - 17/11/2011

Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü sınavı sonucunda başarılı olanlar hakkında duyuru - 17/11/2011

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 05/11/2011

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği - 03/11/2011

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 03/11/2011

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameler - 02/11/2011

Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname - 02/11/2011

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN K.H.K. - 02/11/2011

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA K.H.K. - 02/11/2011

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - 01/11/2011

2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Programı - 01/11/2011

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22) - 01/11/2011

Kasım Ayı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge - 01/11/2011

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği--Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar--Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği - 31/10/2011

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 29/10/2011

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21 - 26/10/2011

Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi. Konulu 2011/15 Nolu Genelge - 18/10/2011

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/14 - 17/10/2011

2012-2014 Dönemi Bütçe Çağrısı-Orta Vadeli Mali Plan-Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları-Orta Vadeli Program - 13/10/2011

Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Karar - 13/10/2011

Bütçe Tasarılarının Şekli ve Tasarılara Eklenecek Belgeler - 11/10/2011

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 11/10/2011

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 05/10/2011

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki Karar - 05/10/2011

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR - 04/10/2011

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK - 03/10/2011

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/10/2011

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 44) - 30/09/2011

Hukuk Muhakemeleri Kanunu  Ücret Tarifeleri - 30/09/2011

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 21/09/2011

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) - 21/09/2011

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/09/2011

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2011/1) - 16/09/2011

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi - 14/09/2011

Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik - 09/08/2011

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/09/2011

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/09/2011

Yerli Ürün Kullanılması konulu 2011/13 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 06/09/2011

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/08/2011

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 336) - 20/08/2011

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/08/2011

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI - 16/08/2011

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /49 - 15/08/2011

M.E.B.EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 09/08/2011

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 - 08/08/2011

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 04/08/2011

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 04/08/2011

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/07/2011

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN - 28/07/2011

EMLÂK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) - 27/07/2011

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ, MAL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV İLANI - 26/07/2011

KBS (say2000İ) Uygulamaları ile ilgili Sorunların Merkeze KBS Destek Hattı Üzerinden Bildirilmesi ile ilgili Genel Yazı - 20/07/2011

Muhasebat Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Yer Değiştirme Dönemi Atamaları - 16/07/2011

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler - 16/07/2011

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 10/07/2011

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik - 05/07/2011

6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere, ekli cetvellerin ilave edilmesi Hk. Karar - 05/07/2011

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik - 03/07/2011

İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ - 02/07/2011

Sözleşmeli statüde çalışan personelin memur kadrolarına atanması Konulu 2011/55 Nolu SGK Genelgesi - 01/07/2011

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği konulu 2011/54 Nolu SGK Genelgesi - 01/07/2011

YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 01/07/2011

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 409) - 30/06/2011

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/06/2011

Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 29/06/2011

Bakanlık Makamının 28/06/2011 tarihli onayı - 29/06/2011

Gelir Vergisi Sirküleri/77 - 28/06/2011

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (2011/5) - 27/06/2011

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 25/06/2011

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 25/06/2011

İcra takip haciz ve satış işlemleri Konulu 2011/53 Nolu SGK Genelgesi - 22/06/2011

Kayıt dışı istihdam ile mücadele Konulu 2011/51 Sayılı SGK Genelgesi - 22/06/2011

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 22/06/2011

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER - 22/06/2011

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR - 18/06/2011

TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 18/06/2011

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 17/06/2011

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ - 15/06/2011

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik - 15/06/2011

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK - 11/06/2011

MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 10/06/2011

Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemleri konulu 2011/48 nolu SGK Genelgesi - 08/06/2011

Yol ve gündelik giderleri Konulu 2011/47 Nolu SGK Genelgesi - 08/06/2011

BAZI TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - 08/06/2011

2022 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik - 08/06/2011

Bir Kısım Tedavi Bedellerinin Tahsil ve / veya Terkini ile ilgili Esas ve Usuller - 06/06/2011

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI HK. KHK - 04/06/2011

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Kararda Değişiklik - 02/06/2011

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları konulu Genelge - 31/05/2011

Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları Rehberi Yayınlandı. - 31/05/2011

SGK Gecikme Ceza ve Zamları'nın Ödenmesine ilişkin Genel Yazı - 31/05/2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 408) - 27/05/2011

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar - 27/05/2011

SENDİKA VE KEFALET AİDATLARI İLE KBS DESTEK HATTI İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU - 08/05/2011

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/05/2011

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 07/05/2011

6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) - 06/05/2011

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 03/05/2011

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik - 03/05/2011

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK -

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar - 03/05/2011

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KONULARDA YETKİ KANUNU - 03/05/2011

Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin ödenmeyen ücretlerinin hak edişlerden ve teminatlardan ödenebilmesi hakkında genel yazı. - 30/04/2011

6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR - 30/04/2011

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 38 ) - 29/04/2011

Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları - 28/04/2011

2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - 28/04/2011

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2011/4) - 22/04/2011

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 115) - 22/04/2011

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/04/2011

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/04/2011

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/04/2011

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) - 15/04/2011

YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 14/04/2011

DEFTERDARLAR ATAMA KARARNAMESİ - 14/04/2011

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 12/04/2011

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 335) - 10/04/2011

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 10/04/2011

3 üncü derece veznedar kadrosunun ihdas edilmesi Hk. Yazı - 07/04/2011

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 07/04/2011

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ - 07/04/2011

399 sayılı KHK'ye Ekli (1) sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Tazminata İlişkin Usul ve Esaslar - 07/04/2011

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 06/04/2011

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK - 06/04/2011

.... İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR - 06/04/2011

Kamu Elektronik Sisteminde (KEÖS) yetkilendirme işlemlerine ilişkin yazı - 06/04/2011

Birikmiş Amortisman Hesaplarına İlişkin Yeni Amortisman Alt Detay Kodları - 05/04/2011

Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlar Hakkında 2011/27 sayılı Genelge - 05/04/2011

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN - 03/04/2011

Muhasebat Genel Müdürlüğüne Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet SARITAŞ atandı. - 03/04/2011

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ ( 334 ) - 02/04/2011

İhtiyaç Fazlası Taşınır Modülü - 01/04/2011

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilere Öngörülecek Ücretler (Genelge 2011/22) - 01/04/2011

SGK Kesintilerine Konulu Yazı - 01/04/2011

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile İlgili Tüm Mevzuatın Yer Aldığı Ana Sayfa - 01/04/2011

BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 01/04/2011

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN - 29/03/2011

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge - 28/03/2011

Toplu Sözlesme Primi Konulu Yazı - 28/03/2011

24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Konulu Başbakanlık Genelgesi - 26/03/2011

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 25/03/2011

Gelir Vergisi Sirküleri/76 - 25/03/2011

Tıbbi Cihaz ve/veya Sarf Malzemesi Alımları ile ilgili Kamu İhale Kurumu'nca Yayımlanan Duyuru - 24/03/2011

Merkez Pay Hissesi(Sağlık Bakanlığı) %6'ya yükseltilmiştir - 24/03/2011

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu - 22/03/2011

Sulama Birlikleri Kanunu - 22/03/2011

2011/12-13-14 NOLU BAŞBAKANLIK GENELGELERİ - 20/03/2011

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/03/2011

BELEDİYELERDEN OLAN KURUM ALACAKLARI KONULU 2011/14 NOLU SGK GENELGESİ - 20/03/2011

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 19/03/2011

İHALE KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/03/2011

Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge - 15/03/2011

Vergİ Usul Kanunu Genel Teblİğİ (SIra No:407) - 15/03/2011

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi - 14/03/2011

Konut ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı Broşürü Yayınlandı. - 14/03/2011

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) - 12/03/2011

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ NAKİT TALEPLERİNİN HAZIRLANMASI VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK - 12/03/2011

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 11/03/2011

2022 sayılı Kanuna göre yapılan iş ve işlemler Konulu Genelge - 03/03/2011

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİR KISIM BORÇ VE ALACAKLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN - 03/03/2011

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi - 03/03/2011

Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi - 03/03/2011

Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları - 02/03/2011

6111 sayılı Kanunun Bazı Hükümlerine İlişkin Genelge/Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi, Toplu Sözleşme Primi ve Diğer Hususlar - 02/03/2011

Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi (Kbs) Maaş Bilgi Ekranı Konulu Genel Yazı - 02/03/2011

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/03/2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 406 ) - 02/03/2011

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi - 28/02/2011

6111 SAYILI (TORBA) KANUN İLE ÇALIŞMA MEVZUATINDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER - 28/02/2011

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hk. BKK - 25/02/2011

6111 SAYILI TORBA KANUN - 25/02/2011

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 25/02/2011

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 25/02/2011

75 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri - 25/02/2011

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi - 24/02/2011

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 24/02/2011

Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik - 24/02/2011

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 23/02/2011

... ÖĞRETMENLERİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 22/02/2011

2011 Yılı İçin Eczane Sözleşmelerinin Yenilenmesi Hakkında Duyuru - 21/02/2011

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi - 21/02/2011

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 21/02/2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:405) - 21/02/2011

Çerçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşmelerle İlgili 16.02.2011 tarih ve 1659 sayılı Genel Yazı. -

Sayıştay Başkanlığının "Denetim Alanının Belirlenmesine" İlişkin Önemli ve Acil Duyurusu - 14/02/2011

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 14/02/2011

Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - 14/02/2011

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) - 11/02/2011

Devlet Muhasebesi Standartları - 10/02/2011

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Konulu Gelelge - 10/02/2011

Maliye Bakanlığı 2011 yılı İç Kontrol Genelgesi - 09/02/2011

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 09/02/2011

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 08/02/2011

Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 08/02/2011

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun - 08/02/2011

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333) - 08/02/2011

2011 Yılında 657 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) Bendi Uyarınca Çalıştırılacak Personelin Yiyecek Yardımından Ne Şekilde Yararlanacağına İlişkin Genel Yazı - 05/02/2011

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ - 05/02/2011

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /44 - 04/02/2011

Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - 04/02/2011

2011 ilave fazla çalışmalara ilişkin Bakanlık Makamı onayı - 01/02/2011

İşçilere yapılacak ilave tediyenin yapılması Hk. B.K.Kararı - 30/01/2011

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) - 29/01/2011

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 20) - 29/01/2011

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (2011/1) - 27/01/2011

2011 YILI PRATİK BİLGİLERİ - 24/01/2011

Kurumlarımızın Birbirlerine Olan Borçlarının Muhasebeleştirilmesi - 23/01/2011

Sağlık Müdürlüklerine 2011 yılında hastanelerden aktarılacak olan %2 lik karşılıksız kaynak aktarımının durdurulması - 23/01/2011

Kamu İhale Tebliği (No: 2011/1) - 23/01/2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:404) - 20/01/2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:403) - 19/01/2011

TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 19/01/2011

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2011-4) - 18/01/2011

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 14/01/2011

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 279) - 13/01/2011

2011 Yılı Yatırım Programı - 13/01/2011

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) - 11/01/2011

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 3) - 10/01/2011

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları (Ocak) - 07/01/2011

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 43 - 07/01/2011

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 06/01/2011

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 06/01/2011

FİYAT FARKLARIYLA İLGİLİ GENEL YAZI - 06/01/2011

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespitine ilişkin Karar - 05/01/2011

2011 Yılı Harcamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1) - 31/12/2010

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ - 31/12/2010

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ - 31/12/2010

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu - 31/12/2010

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER - 31/12/2010

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK - 31/12/2010

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI - 31/12/2010

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/2) - 31/12/2010

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2011 YILI TARİFESİ - 31/12/2010

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar - 31/12/2010

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar - 31/12/2010

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - 30/12/2010

REESKONT VE İSKONTO FAİZ ORANLARI - 30/12/2010

Kapatılan ve birleştirilen Karayolları ve DSİ Kurumları Muhasebe Birimleri - 30/12/2010

Kapatılan ve birleştirilen Sağlık Kurumları Muhasebe Birimleri - 30/12/2010

2010 Yili Kesin Hesabı ile ilgili yazı - 29/12/2010

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2011/1) - 25/12/2010

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:277) - 25/12/2010

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 331) - 23/12/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİMİ BAŞVURU DUYURUSU - 23/12/2010

2011 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ - 21/12/2010

.... BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK - 19/12/2010

SAYIŞTAY KANUNU - 19/12/2010

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 3) - 19/12/2010

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 19/12/2010

18 Aralık 2010 tarihinde yapılacak olan Muhasebe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı”na Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Liste - 17/12/2010

Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Personelin Ocak 2011 Yurtdışı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge - 17/12/2010

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ - 17/12/2010

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 17/12/2010

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ - 17/12/2010

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/12/2010

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 16/12/2010

VALİLER ATAMA KARARNAMESİ - 16/12/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 15/12/2010

Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Konulu 2010/26 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 14/12/2010

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Basın Duyurusu - 12/12/2010

Döner Sermayesi Bulunan Üniversitelerin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerine Yapılan Yardım Tutarlarının Muhasebeleştirilmesine ilişkin duyuru - 11/12/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 11/12/2010

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A (SIRA NO: 4) - 11/12/2010

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN - 10/12/2010

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN - 10/12/2010

Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı Konulu 2010/25 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 08/12/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU - 06/12/2010

Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 2 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi - 06/12/2010

Mükellefin Ödevleri Rehberleri - 04/12/2010

Gelir Vergisi Sirküleri/74 - 04/12/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞKLİK - 04/12/2010

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - 03/12/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/12/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 25/11/2010

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:401) - 12/11/2010

DEVLETE AİT ÜNİVERSİTELERE BAĞLI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMLERİNİN DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN KARAR - 11/11/2010

Yetkilendirme İşlemlerine ilişkin usul ve esaslar. - 07//11/201

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİMİNE BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 07//11/201

S.Y.D.V. TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR - 07//11/201

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ - 07//11/201

DEFTERDARLAR ATAMA KARARNAMESİ - 06/11/2010

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - 06/11/2010

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 62) - 04/11/2010

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 02/11/2010

Kasım Ayı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge - 02/11/2010

Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Karar - 28/10/2010

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI - 28/10/2010

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 28/10/2010

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ İÇİNDE KODLU VEYA KRİPTOLU HABERLEŞME YAPMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 23/10/2010

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 87) - 22/10/2010

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) - 21/10/2010

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 21/10/2010

KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR - 19/10/2010

2011 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR - 17/10/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 15/10/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 15/10/2010

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/18 - 11/10/2010

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (2010/1) - 11/10/2010

Pasaport Bedellerinin Vergi Daireleri veya Vergi Dairesi Adına Tahsile Yetkili Kılınmış Bankaların Yurt Genelindeki Şubelerince Tahsil Edilmesine İlişkin Genel Yazı - 13/10/2010

YEŞİL KART YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 13/10/2010

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/10/2010

Orta Vadeli Mali Plan - 10/10/2010

2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI - 10/10/2010

2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Konulu Genelge - 10/10/2010

Orta Vadeli Program (2011-2013) - 10/10/2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPAN ASKERİ VE SİVİL PERSONELİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ - 09/10/2010

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (329) - 09/10/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 09/10/2010

HÂKİM VE SAVCILARA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 07/10/2010

Harçlar Kanunu Sirküleri/10 - 01/10/2010

Bütçe Tasarılarının Şekli ve Tasarılara Eklenecek Belgeler - 01/10/2010

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 276) - 01/10/2010

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) - 01/10/2010

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI - 29/09/2010

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Konulu 2010/22 Nolu Genelge - 29/09/2010

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 23/09/2010

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 23/09/2010

Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Esas ve Usuller - 20/09/2010

Hizmet Borçlanma İşlemleri Konulu 2010/106 Nolu SGK Genelgesi - 17/09/2010

DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 14/09/2010

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 328) - 12/09/2010

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (36) - 07/09/2010

Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınav Sonucu Açıklandı. - 05/09/2010

SGK GENELGESİ (2010/99) ( Tahsis Uygulamaları Hk.) - 04/09/2010

KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 04/09/2010

M.E.B. YÖNETMELİKLERİ - 04/09/2010

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 3 - 02/09/2010

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/09/2010

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı - 02/09/2010

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerinde Değişiklik - 02/09/2010

Eylül Ayı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge - 01/09/2010

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 01/09/2010

Devlet Muhasebesi Standardı - 28/08/2010

MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK - 28/08/2010

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 27/08/2010

Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler - 26/08/2010

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 275) - 26/08/2010

Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Uygulamasına İlişkin Sirküler - 25/08/2009

Sağlık Bilgi Sistemleri Hakkında Genelge (2010/61) - 22/08/2010

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi - 22/08/2010

Doktorlara yapılacak "Sabit Ek Ödemeye" İlişkin Genelge (2010/53) - 10/08/2010

Banka Promosyonları ile İlgili 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 10/08/2010

Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2010/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 10/08/2010

Diş Tedavilerine ilişikin Genelge... - 06/08/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 06/08/2010

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Karar - 05/08/2010

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 05/08/2010

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 274) - 04/08/2010

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 03/08/2010

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 01/08/2010

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 01/08/2010

Kamu Harcamalarında Ek Mali Yüklere İlişkin Genel Yazı - 31/07/2010

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 31/07/2010

Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar - 31/07/2010

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/07/2010

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 30/07/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/07/2010

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) - 29/07/2010

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 29/07/2010

M.E.B.Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik - 25/07/210

Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar - 25/07/210

Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği - 25/07/210

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK -

M. E. B. PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 23/07/2010

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ - 21/07/2010

6005 Sayılı Kanun - 20/07/2010

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Hakkında Genelge - 20/07/2010

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /17 - 19/07/2010

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik - 19/07/2010

2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge - 17/07/2010

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 17/07/2010

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 17/07/2010

2010 yılı Yer Değiştirme Suretiyle Ataması Yapılan Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Muhasebe Denetmeni ve Saymanlık Müdür Yardımcılarına ait liste - 13/07/2010

6001, 6002 ve 6004 Sayılı Kanunlar - 13/07/2010

2010 yılı Yer Değiştirme Suretiyle Ataması Yapılan Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Muhasebe Denetmeni ve Saymanlık Müdür Yardımcılarına ait liste -

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (19) - 09/07/2010

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayılar Tesbit Edildi. - 09/07/2010

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 399) - 08/07/2010

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ (SIRA NO: 2010/1) - 05/07/2010

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 2 - 05/07/2010

Giyecek Yardımına Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge - 02/07/2010

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ - 02/07/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZCİLİK YÖNETMELİĞİ - 02/07/2010

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 02/07/2010

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 398) - 02/07/2010

TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 02/07/2010

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 30/06/2010

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 30/06/2010

KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 30/06/2010

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik - 29/06/2010

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 24/06/2010

MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 24/06/2010

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/57 - 23/06/2010

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/58 - 23/06/2010

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/59 - 23/06/2010

Vergi Dairesi Müdürü sözlü sınav sonuçları - 23/06/2010

Mali Durum Değerlendirme Toplantısı Konulu Yazı - 22/06/2010

Alt İşverenlerin Borçları Konulu 2010/71 Nolu SGK Genelgesi - 21/06/2010

Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı Muhasebe Yetkililerinin katılacağı Mali Durum Değerlendirme Toplantısı - 21/06/2010

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/1) - 20/06/2010

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) - 20/06/2010

Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünde yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlendi. - 20/06/2010

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ - 19/06/2010

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 19/06/2010

BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK - 19/06/2010

Devlet Muhasebesi Standartları - 19/06/2010

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 16/06/2010

Bakanlık Makamının 14-06-2010 tarihli İstanbul İli onayına İlişkin Duyuru. - 16/06/2010

Bakanlık Makamının 14-06-2010 tarihli İstanbul İli onayına İlişkin Duyuru. - 16/06/2010

Bakanlık Makamının 14-06-2010 tarihli İstanbul İli onayına İlişkin Duyuru. - 16/06/2010

Gelir - gider belgeleri ile yönetim dönemi hesabı cetvelleri konulu yazı - 15/06/2010

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ - 15/06/2010

M.E.B.TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 13/06/2010

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 13/06/2010

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ve (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 12/06/2010

Karekod Uygulaması ve Yeşil Kartlı Hastalar Hakkında Genelge - 09/06/2010

Mahalli İdareler (Belde Ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri) Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı Duyurusu - 09/06/2010

Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler-3 konulu Genelge - 08/06/2010

II. Basamak Sağlık Kurum Ödeneklerinin Planlanmasına Dair Örnek Çalışma ve Haziran Ayı Ödeneklerine ait Bildirim Yazısı - 08/06/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI SONUÇLARI - 07/06/2010

2011-2013 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberine İlişkin Görüş ve Öneriler - 07/06/2010

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. - 05/06/2010

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK - 04/06/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 03/06/2010

Yerel yönetimlerden alacaklar ile belediyelere olan su borçlarının takas edilmesi Hk. yazı - 01/06/2010

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2010/17 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU - 01/06/2010

29 Mayıs 2010 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. - 30/05/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU - 26/05/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU - 26/05/2010

Başbakanlık Genelgesi (2010/15) - 26/05/2010

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI - 26/05/2010

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 25/05/2010

Başbakanlık Genelgesi (2010/14) - 25/05/2010

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 24/05/2010

VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) - 22/05/2010

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 22/05/2010

SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 22/05/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ - 21/05/2010

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/4 - 17/05/2010

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/3 - 17/05/2010

Kurumların ihtiyaçlarının karşılanması Konulu Sağlık Bakanlığının yazısı - 15/05/2010

Aile Hekimliği Muayenelerinden Katılım Payı Alınmayacağına Dair Genelge - 15/05/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE - 15/05/2010

M.E.B.EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 15/05/2010

SGK Gelelgesi (2010/63) - 13/05/2010

Başbakanlık Genelgesi (2010/13) - 13/05/2010

Valiler Atama Kararnamesi - 13/05/2010

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ - 13/05/2010

ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ - 13/05/2010

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİ - 13/05/2010

SENDİKA AİDATLARI İLE İLGİLİ 2010/16 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU - 11/05/2010

SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/05/2010

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/05/2010

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/56 - 07/05/2010

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 07/05/2010

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri - 06/05/2010

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri - 06/05/2010

2010-2011 Öğretim Yılı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Duyurusu - 05/05/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ - 06/05/2010

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 55 - 01/05/2010

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/12 - 01/05/2010

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 01/05/2010

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2010/14 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU - 30/04/2010

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 54 - 29/04/2010

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI - 29/04/2010

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin Karar - 28/04/2010

Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler - 27/04/2010

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 26/04/2010

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 25/04/2010

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 24/04/2010

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 24/04/2010

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 22/04/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 22/04/2010

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK - 21/04/2010

İhtiyaç Fazlası Personel Konulu 2010/9 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 21/04/2010

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI - 22/04/2010

Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık Müdürü Sınavında başarılı olan adaylar - 22/04/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 22/04/2010

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Eğitim Programı - 19/04/2010

Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdürü ve Personel Müdür Yardımcısı Görevde Yükselme Sınav Sonucu - 19/04/2010

DOSYAYA GİRİŞ HAKKININ DÜZENLENMESİNE VE TİCARİ SIRLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 19/04/2010

KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 17/04/2010

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/04/2010

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ve Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) uygulamaları eğitimi duyurusu - 14/04/2010

KBS Ve KEÖS Uygulama Eğitimine Katılacak Muhasebe Birimlerinin Ve Eğitim Yapılacak Yeni Adresin Bildirildiği Liste - 14/04/2010

03-04-2010 tarihinde yapılan Müdürlük yazılı sınav sonuçlarına ilişkin duyuru . - 14/04/2010

27.03.2010 Tarihinde Yapılan Saymanlık Müdür Yardımcılığı Sınavına İlişkin Liste - 14/04/2010

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16 - 14/04/2010

SGK Gelelgesi (2010/50) - 13/04/2010

27.03.2010 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçları - 13/04/2010

2010/13 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU - 12/04/2010

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ - 11/04/2010

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU - 09/04/2010

KBS Eğitimine Katılacakların Listesi ve Eğitim Pogramı - 09/04/2010

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 06/04/2010

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN - 06/04/2010

Muhasebe müdürü, malmüdürü ve saymanlık müdürü yazılı sınavında başarılı olanlara ilişkin liste. - 04/04/2010

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/04/2010

POSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/04/2010

Damga Vergisi Sirküleri/19 - 01/04/2010

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ - 01/04/2010

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ - 01/04/2010

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2010 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI - 01/04/2010

2010/8 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 31/03/2010

4734 SAYILI KANUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 26/03/2010

Afrika Stratejisi Konulu 2010/7 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 26/03/2010

Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1 - 25/03/2010

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ - 25/03/2010

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI - 25/03/2010

03.04.2010 tarihinde yapılacak Müdürlük Sınavına katılacaklara ilişkin liste - 24/03/2010

Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Almış Olanların Aylıklı Vekalet Başlangıcı Hakkında Genel Yazı - 24/03/2010

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 327) - 24/03/2010

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi konulu 2010/6 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 24/03/2010

Vergi Dairesi Müdürü Sınavı İlanı - 23/03/2010

Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı İlanı - 23/02/2010

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİ LİSTESİ - 21/03/2010

2010/10 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU - 19/03/2010

Hazine Yardımlarına İlişkin Duyuru - 17/03/2010

Afet ve Acil Durum Yönetim Uzmanı Geçiş Sınavı - 13/03/2010

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 13/03/2010

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ - 12/03/2010

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik - 12/03/2010

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 10/03/2010

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 10/03/2010

ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 09/03/2010

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) - 09/03/2010

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 09/03/2010

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ - 08/02/2010

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ - 07/02/2010

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 18) - 06/03/2010

Tedavi ve İlaç Faturalarının 31/03/2010 Tarihine Kadar Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Alınmasına İlişkin Genel Yazı. - 05/03/2010

657 S.K. 4 üncü Maddesinin (C) Bendi Uyarınca Çalıştırılacak Personelin Yiyecek Yardımından Ne Şekilde Yararlanacağına İlişkin Genel Yazı - 05/03/2010

K.KIBRIS'A YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLER - 05/03/2010

Devlet Muhasebesi Standardı (7-8) - 05/03/2010

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIra No: 397) - 05/05/2010

2 seri nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri - 04/03/2010

Pick-up Türü Araçlarda ÖTV Uygulamasına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri - 04/03/2010

2. Dönem Özel Bütçeli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi - 04/03/2010

Genel Bütçeli İdareler Muhasebe Yetkilisi Adaylarına Yönelik Olarak Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programı - 04/03/2010

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN - 04/03/2010

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 04/03/2010

İhalelere ait uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler - 04/03/2010

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 03/03/2010

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi - 02/03/2010

Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi - 02/03/2010

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi - 01/03/2010

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi - 01/03/2010

Danıştay Kararı Konulu 2010/34 Nolu SGK Genelgesi - 01/03/2010

Muhasebe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile İlgili Duyuru. - 01/03/2010

27 Şubat 2010 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonuçları açıklandı - 01/03/2010

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 27/02/2010

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 6 (DMS 6) KONSOLİDE VE BİREYSEL MALİ TABLOLAR STANDARDINDA DEĞİŞİKLİK - 27/02/2010

Banka Çeklerinden Tahsil Edilen Değerli Kağıt Bedellerine İlişkin Genel Yazı - 24/02/2010

Eski Tip İkamet Tezkerelerinin İmhasına İlişkin Genel Yazı - 23/02/2010

Eski Tip İkamet Tezkerelerinin İmhasına İlişkin Genel Yazı - 23/02/2010

Taşınır Kaydı Hakkında Genel Yazı - 23/02/2010

Ücret Kazançları Vergi Rehberi - 20/02/2010

Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı Konulu 2010/5 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 20/02/2010

ECZANE SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA DUYURU - 19/02/2010

KBS İhtiyaç Fazlası Taşınır Mallar Yetkilendirme Kılavuzu - 18/02/2010

İhtiyaç Fazlası Taşınır Mallar Uygulaması Kılavuzu - 18/02/2010

KBS İhtiyaç Fazlası Taşınır Mallar Uygulaması Hakkında Genel Yazı. - 18/02/2010

27 Şubat 2010 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri - 17/02/2010

Kamu Personeline Sunulan Sağlık Hizmetlerine ilişkin Tedavi Faturalarının Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Alınmasına ilişkin Genel Yazı - 16/02/2010

İlk Defa Yapılan Taşınır Envanteri ile İlgili Genel Yazı - 16/02/2010

KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINI KUTLAMA YÖNETMELİĞİ - 13/02/2010

Sayıştay Başkanlığına Gönderilecek Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri ile Sarf Belgeleri. - 11/02/2010

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 08/02/2010

Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınav Sonuçları Açıklandı. - 08/02/2010

Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ - 07/02/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR YÖNETMELİĞİ - 06/02/2010

211 Sayılı Kanuna Tabii Personelin Tedavileri Hakkında duyuru - 05/02/2010

Tedavi ve İlaç Giderlerine İlişkin Duyuru - 05/02/2010

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 05/02/2010

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar - 04/02/2010

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( - 04/02/2010

Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 30/01/2010

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 30/01/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 30/01/2010

2010/2-3- 4 Nolu Başbakanlık Genelgeleri - 30/01/2010

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2010/1) - 29/01/2010

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:6) - 29/01/2010

2010 Yılı Mahsup Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı - 29/01/2010

Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık giderlerinin yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmasına ilişkin duyuru - 28/01/2010

Bütçe Hazırlama, Uygulama ve e-bütçe Eğitimi - 28/01/2010

Bütçe Dışı Avans olarak ödenen 14 günlük maaşın mahsubuna İlişkin Genel Yazı - 28/01/2010

Personel Görevlendirmesi Konulu 2010/1 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 26/01/2006

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:5) - 26/01/2006

Kamu Harcama ve Bilişim Sisteminde Ödeme Emri Uygulaması konulu Genel Yazı - 25/01/2010

SGK GENELGESİ (2010/10) - 23/01/2010

Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri" konulu Genel Yazı - 22/01/2010

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi ile İlgili Güncel Duyuru - 22/01/2010

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2010 yılına ilişkin 1. taksidinin ödeme süresi 1 Şubat 2010 Pazartesi günü sona ermesi Hk. Duyuru - 22/01/2010

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ, MAL MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ SINAV İLANI - 22/01/2010

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 22/01/2010

PARASAL SINIRLARLA İLGİLİ 2010/1 NOLU KAMU İHALE TEBLİĞİ - 21/01/2010

Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin işleyişine ilişkin esas ve usuller - 20/01/2010

Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü Sınavında Başarılı Bulunan Personele İlişkin Duyuru. - 20/01/2010

Zorunlu Atamaya Tabi Olan Personel ve Boş Olan Saymanlıkların Listeleri. - 18/01/2010

SGK Gelelgesi (2010/6) - 17/01/2010

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 17/01/2010

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki Yedek Ödeneğin Kullanımı Hk. Yazı - 16/01/2010

Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavının yazılı bölümünde başarılı olan adaylar - 16/01/2010

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 395) -

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI - 16/01/2010

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 394) - 15/01/2010

2010 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİ - 14/01/2010

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN KOOPERATİFLERDE UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ - 14/01/2010

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2010 yılında yapılacak ilave tediyenin ödenmesi Hk. B.K.Kararı - 14/01/2010

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların birbirlerine KARŞILIKSIZ kaynak aktarımı konulu yazı - 13/01/2010

Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık Müdürü Sınavında Başarılı Olan Adaylara Ait Liste. - 13/01/2010

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 326) - 13/01/2010

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti Hk. B.K.Kararı - 12/01/2010

Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge - 12/01/2010

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Hakkında Genelge (Ocak) - 12/01/2010

Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge - 12/01/2010

Mal Bildirimi Hakkında Genelge (2010/1) - 11/01/2010

2010 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER - 11/01/2010

2010 AHP/AFP Kurum Tekliflerinin Hazırlanmasına İlişkin Duyuru - 11/01/2010

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 10/01/2010

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 10/01/2010

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 3) - 09/01/2010

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması konulu yazı - 09/01/2010

2010 Yılına Devir İşlemlerine İlişkin say2000i Duyurusu. - 08/01/2010

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:2) - 08/01/2010

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMASI UYGUN GÖRÜLEN ADAYLARA VE SINAV YERLERİNE İLİŞKİN LİSTE - 07/01/2010

TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 2010/2 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU - 07/01/2010

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İ. P. CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 07/01/2010

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 07/01/2010

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 07/01/2010

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 07/01/2010

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ - 05/01/2010

2010 BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER - 05/01/2010

Muhasebat Genel Müdürlüğü personeline İlave Fazla Çalışma Yaptırılması Hakkında Yazı - 05/01/2010

2009 yılına ait ödeme emri belgeleri Konulu Yazı - 05/01/2010

Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı - 05/01/2010

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 02/01/2010

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında terkin edilecek alacaklar Konulu Yazı - 02/01/2010

42 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ - 02/01/2010

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 9) - 02/01/2010

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) - 31/12/2009

KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 31/12/2009

2010/1 nolu Bütçe Uygulama Genelgesi Hakkında Duyuru - 31/12/2009

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 325) - 31/12/2009

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 35) - 31/12/2009

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2010 YILI TARİFESİ - 31/12/2009

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 31/12/2009

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 31/12/2009

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Karar - 31/12/2009

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU - 31/12/2009

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER - 31/12/2009

Kesinti ve İtiraz Süresi konulu 2009/153 Nolu SGK Genelgesi - 31/12/2009

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ (Sıra No: 1) - 31/12/2009

Degerli Kagit Satis Bedellerinin Kaydedilecegi Ekonomik Kodlara İliskin Genel Yazı - 31/12/2009

2009 YIL SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SAY2000İ DUYURUSU - 31/12/2009

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61) - 31/12/2009

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI - 31/12/2009

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60) - 31/12/2009

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) - 31/12/2009

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) - 31/12/2009

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2009-3) - 31/12/2009

Bir kısım vergilerin tutar ve oranlarının tesbiti Hak. 2009/15725 nolu B.K.Kararı - 31/12/2009

5942 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 31/12/2009

1 Sıra No'lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğ Taslağı - 31/12/2009

Trafik Para Cezasi Tahakkuk ve Tahsilatlarinin Kaydedilecegi Gelir Ekonomik Koduna Iliskin Genel Yazı - 30/12/2009

KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK - 30/12/2009

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/12/2009

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/12/2009

2010 Yılı Pratik Bilgileri - 29/12/2009

Yükseköğretim Kurumlarının Bütçelerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi - 29/12/2009

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 76) - 29/12/2009

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 273) - 29/12/2009

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41) - 29/12/2009

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 38) - 29/12/2009

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6) - 29/12/2009

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ - 26/12/2009

2010 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ - 26/12/2009

Özel Sağlık Hizmetlerinin SGK'na Devri Hakkında Genelge - 24/12/2009

Gelir İdaresi Başkanlığının Basın Duyurusu - 24/12/2009

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 24/12/2009

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - 24/12/2009

Gümkart Tahsilat Sistemi Hakkındaki Genel Yazı - 23/12/2009

2010 Yılı Vergi Takvimi - 22/12/2009

2009 Yılı Taşınır Yönetim Hesabı Hakkındaki Genel Yazı - 21/11/2009

ÇEK KANUNU - 20/12/2009

MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN SAİR EŞYALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK - 19/12/2009

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 19/12/2009

Müdürlük Sınavı Sonuçları Duyurusu. - 19/12/2009

Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık Müdürü Yazılı Sınavında Başarılı Olarak Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Liste - 18/12/2009

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ - 18/12/2009

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI - 18/12/2009

Yükseköğretim Kurumlarının Bütçelerinin Yeniden Yapılandırılması Projesine İlişkin Eğitim Programı - 17/12/2009

İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 17/12/2009

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK - 17/12/2009

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Konulu 2009/21 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 17/12/2009

KAMU İHALE KURULU KARARI - 17/12/2009

MÜDÜRLÜK SINAVINDA BASARILI OLARAK SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR - 14/12/2009

MÜDÜRLÜK SINAVINDA BASARILI OLARAK SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR - 14/12/2009

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (Taslak) - 14/12/2009

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 14/12/2009

4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALELERİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 14/12/2009

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ - 14/12/2009

Trafik Kazazedelerine Verilen Tedavi Hizmet Bedellerinin Takip ve Tahsilinde ICD Kodlarının Kullanılması Hk. Yazı - 11/12/2009

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/2) - 11/12/2009

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAKİ YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 11/12/2009

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 11/12/2009

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 14) - 10/12/2009

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN İÇ GENELGESİ (2009/2) - 09/12/2009

MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 09/12/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ........ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 08/12/2009

Kimlik Hakkında 2009/3 Nolu Personel Genel Müdürlüğü Genelgesi - 07/12/2009

Tecil faizi ile gecikme zammı oranları konulu 2009/147 Nolu SGK Genelgesi - 06/12/2009

Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü Sınavına gireceklere ilişkin liste - 05/12/2009

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik - 05/12/2009

6 Sıra Nolu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesine İlişkin Duyuru - 05/12/2009

Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi Konulu 2009/19 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 05/12/2009

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 113) - 05/12/2009

HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 05/12/2009

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 04/12/2009

Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi konulu 2009/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi - 04/12/2009

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) - 03/12/2009

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK - 01/12/2009

Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 6 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi - 26/11/2009

Döner Sermayelerden Olan Alacakların Teminat Olarak Kabul Edilmesi Hk. Yazı - 26/11/2009

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik - 24/11/2009

Aralık ayı hazine yardımlarına ilişkin duyuru - 21/11/2009

19/11/2009 tarih ve 2009/139 Nolu SGK Genelgesi. - 21/11/2009

Saymanlık Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Eğitimine Katılacaklara İlişkin Liste. - 21/11/2009

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ C SIRA NO:1) - 21/11/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/11/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/11/2009

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 20/11/2009

Vergi Dairesi Müdürü unvanına atanacakların seçimi amacıyla sınav yapılacak - 19/11/2009

KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR - 19/11/2009

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 392) - 14/11/2009

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK - 13/11/2009

Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına İlişkin Genel Yazı - 12/11/2009

Genel Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini ile İlgili Genel Yazı - 12/11/2009

TARİFE YÖNETMELİĞİ - 12/11/2009

01/12/2009-25/12/2009 tarihleri arasında yapılacak olan Saymanlık Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme eğitimi Kemer-ANTALYA’da yapılacağı Hk. Muhasebat Genel Müdürlüğü Duyurusu - 11/11/2009

Genel Yönetim Kapsamına İlk Defa Alınan Kamu Kurumlarına İlişkin Genel Yazı - 11/11/2009

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMÎ SENETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK - 10/11/2009

2009 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 07/11/2009

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ - 07/11/2009

KİMLİK PAYLAŞIMI VE ADRES KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN BİLGİLER KARŞILIĞINDA KATILMA PAYI ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ - 07/11/2009

Saymanlık Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Eğitimine Katılacaklara İlişkin Liste - 05/11/2009

Muhasebe Yetkilisi Adayları için Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programları ile İlgili Duyuru - 04/11/2009

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI - 02/11/2009

2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki - 01/11/2009

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ, MAL MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ SINAV İLANI - 31/10/2009

TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2009-2) - 31/10/2009

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 30/10/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/10/2009

2009 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ - 28/10/2009

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) - 28/10/2009

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK - 28/10/2009

2010 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR - 18/10/2009

K.İ.T. ve bağlı ortaklıklarının, 2010 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı - 18/10/2009

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 17/10/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/10/2009

İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/10/2009

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 16/10/2009

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu - 15/10/2009

2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait bütçe tasarılarını KBS’ye girmesi hk. Muhasebat Genel Müdürlüğü duyurusu - 15/10/2009

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği - 10/10/2009

KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE - 08/10/2009

Gümrük Yönetmeliği-Tasfiye Yönetmeliği - 07/10/2009

GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR - 07/10/2009

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/9 - 06/10/2009

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 52 - 06/10/2009

Banka Transferlerinde IBAN Kullanılmasına İlişkin Genel Yazı - 05/10/2009

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 30/09/2009

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan sürelerinin uzatılmasına ilşkin Karar - 30/09/2009

Otomobil satışlarında uygulanan ÖTV indirimindeki süre 30 Eylül 2009 Çarşamba günü sona ereceğinden, vergi daireleri bugün 21:00'e kadar açık olacak. - 30/09/2009

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 13) - 29/09/2009

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 28/09/2009

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 28/09/2009

2009/ 116 Nolu SGK Genelgesi - 24/09/2009

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ UNVANI SINAV DUYURUSU - 23/09/2009

Milli Emlak Müdürü ve Personel Müdürü, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı görevde yükselme sınav duyurusu - 23/09/2009

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/8 - 19/09/2009

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 19/09/2009

M.E.B. FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK - 19/09/2009

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ - 19/09/2009

2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Konulu 2009/1 Nolu Genelge - 18/09/2009

TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 12) - 18/09/2009

2010-2012 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI - 18/09/2009

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 18/09/2009

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 17/09/2009

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI - 17/09/2009

Sözleşmeli Personel Tahsis Cetveli konulu yazı - 16/09/2009

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2009 yılında verilecek ilave tediye Hk. - 16/09/2009

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Karar - 16/09/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 10/09/2009

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 09/09/2009

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 09/09/2009

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/09/2009

HARP AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 08/09/2009

Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Genelge - 07/09/2009

Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini ile İlgili Genel Yazı - 07/09/2009

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 11) - 05/09/2009

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti - 05/09/2009

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu birleşmelerde uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı hakkında Kararı - 05/09/2009

Valiler Atama Kararnamesi - 04/09/2009

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR - 03/09/2009

Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usüller - 02/09/2009

İhale Yoluyla Yapılan Her Türlü Hakediş Ödemeleri ile Kesin Teminatın İade Edilmesinde Aranacak İlişkisizlik Belgesi ile İlgili Genel Yazı - 01/09/2009

Taşınır İşlem Fişleri ile İlgili Duyuru - 01/09/2009

Milli Eğitim Bakanlığına ait Yönetmeliklerde değişiklik - 29/08/2009

Gözlük Cam ve Çerçeve Bedeli Katılım Payı ile İlgili Genel Yazı - 28/08/2009

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ - 22/08/2009

BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR - 22/08/2009

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/08/2009

Muhasebe yetkilisi sertifika sinav sonucu - 18/08/2009

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI - 18/08/2009

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 18/08/2009

Gelir Vergisi Sirküleri/73 - 15/08/2009

Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar - 15/08/2009

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) - 13/08/2009

EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK - 13/08/2009

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ - 12/08/2009

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 37) - 12/08/2009

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 272) - 12/08/2009

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/08/2009

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 12/08/2009

Hakim Savcı Atama Kararları - 11/08/2009

ÖZÜRLÜ BİREYLERE UYGULANACAK DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 11/08/2009

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK - 09/08/2009

Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname - 05/08/2009

ADLÎ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCI ATAMA KARARLARI - 04/08/2009

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 01/08/2009

Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesapları Konulu Yazı - 30/07/2009

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi - 28/07/2009

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ - 28/07/2009

Hakim ve Savcılar Atama Kararnamesi - 28/07/2009

Hakim ve Savcılar Atama Kararnamesi - 22/07/2009

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 22/07/2009

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 22/07/2009

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR - 21/07/2009

ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORÇLARININ ....... - 21/07/2009

Atıl taşınır varlıklar Konulu Yazı. - 20/07/2009

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 10) - 17/07/2009

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMALARI YAPILDI. - 17/07/2009

Muhasebe Yetkilisi Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi - 16/07/2009

Döner Sermaye Muhasebe Birimlerinin Banka Hesapları Hk. - 15/07/2009

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanı - 15/07/2009

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 15/07/2009

FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR - 15/07/2009

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hk. Karar - 15/07/2009

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ HK: - 15/07/2009

Taşınır Kaydı ile İlgili Duyuru ve Genel Yazıya Mevzuat Genel Yazı. - 15/07/2009

ÖSS de, Trabzon Yomra Fen Lisesinden ilk 1000 dereceye 9 öğrenci girdi. - 14/07/2009

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2009-2) - 14/07/2009

S.G.K. Genelgeleri ( 2009/85-86-87-88-89-90-91) - 11/07/2009

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 11/07/2009

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN ...... DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN - 09/07/2009

TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ KREDİ KARTI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINDA KULLANILACAK ENDEKS KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ - 09/07/2009

ÖZÜRLÜ BİREYLERE UYGULANACAK DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK - 09/07/2009

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 09/07/2009

SENDİKALAR 2009 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ. - 07/07/2009

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) - 07/07/2009

İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİGAT MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ - 07/07/2009

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 07/07/2009

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN - 07/07/2009

GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 07/07/2009

EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ (Seri No: 2009/2) - 06/07/2009

FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ - 05/07/2009

MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 04/07/2009

2009 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar - 03/07/2009

İhale Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler - 03/07/2009

Mahalli İdarelerin 2009 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Veri Girişlerine İlişkin Duyuru - 03/07/2009

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 03/07/2009

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ HK. - 03/07/2009

GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 03/07/2009

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ - 02/07/2009

Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması Hk.B.K.Kararı - 02/07/2009

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 01/07/2009

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK - 30/06/2009

ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 27/06/2009

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ / 9 - 26/06/2009

S.G.K. Genelgeleri ( 2009/81-83) - 26/06/2009

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI - 26/06/2009

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 391) - 25/06/2009

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş, İkramiye ve Teşvik Hesaplanması ile İlgili Uygulama Klavuzu - 22/06/2009

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/06/2009

Konut Edindirme Yardımı ile İlgili Genel Yazı - 18/06/2009

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar - 16/06/2009

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI - 16/06/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/80) - 15/06/2009

1 SIRA NOLU GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/06/2009

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/7 - 12/06/209

Otomobil Satışlarında Uygulanan ÖTV İndirimi Nedeniyle Bazı İllerdeki MTV?yi Tahsile Yetkili Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulması Hk. Duyuru - 12/06/209

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 12/06/209

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ - 12/06/209

Maliye Bakanlığı Müsteşarlığa Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci AĞBAL atandı. - 12/06/209

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU - 12/06/209

Valiler Atama Kararnamesi - 12/06/209

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:4) - 10/06/2009

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 20/03/2009 tarih ve YD İtiraz No: 2009/5 Sayılı Kararı - 09/06/2009

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş ve İkramiye Ödemeleri ile İlgili Genel Yazı - 09/06/2009

S.G.K. Genelgeleri ( 2009/78-79) - 05/06/2009

Reçete Kontrol Sistemi Hakkındaki Genel Yazı - 04/06/2009

İLKSAN Kesintilerinin Yatırılması Hakkındaki Genel Yazı - 05/06/2009

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS / 2009 - 03/06/2009

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS / 2009 - 03/06/2009

SGK Genelgesi 2009/77 (Muayene Katılım Payı Danıştay Kararı Hk.) - 02/06/2009

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 02/06/2009

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 57) - 02/06/2009

S.G.K. Genelgesi 2009/73 - 01/06/2009

2009-2010 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI - 01/06/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/74 ) - 27/05/2009

Taşınır Kesin Hesabı Cetvelleri konulu yazı. - 26/05/2009

Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı bazı Müdürlüklerin adları değiştirildi. - 26/05/2009

Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintiler hakkındaki bazı kararnamelerde değişiklik - 26/05/2009

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 8) - 26/05/2009

Sözleşmeli Personel Çalıştıran Kurumların Düzenleyecekleri Formlara İlişkin Duyuru - 22/05/2009

SGK GENELGELERİ (2009/70-71-72) - 20/05/2009

GÜNCEL 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU - 20/05/2009

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 16/05/2009

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN - 16/05/2009

MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK - 16/05/2009

KISA MESAJ HİZMETLERİNDE TÜRKÇE KARAKTER KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK - 16/05/2009

POSTA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 16/05/2009

S.G.K. Genelgeleri(2009/67-68-69) - 14/05/2009

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE DUYURU - 13/05/2009

KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TAKİBİ İLE İLGİLİ DUYURU - 13/05/2009

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 41 - 12/05/2009

Türkiye Geneli En Çok Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Listesi - 12/05/2009

Taşınır Kaydı ile İlgili Genel Yazı. - 09/05/2009

Fazla Çalışma Ödemeleri ile İlgili Genel Yazı - 09/05/2009

SGK Genelgeleri (2009/64-65-66) - 09/05/2009

DOĞRUDAN TEMİN MEVZUATI - 08/05/2009

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ NİSAN / 2009 - 05/05/2009

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ NİSAN / 2009 - 05/05/2009

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 05/05/2009

2009/7 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 04/05/2009

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 70) - 03/05/2009

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 5 - 02/05/2009

AB Üyesi Ülkelere Vize Bedelleri Hakkında Genel Yazı - 29/04/2009

SOYADI NİZAMNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK - 29/04/2009

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/6 - 28/04/2009

Ödenek Taleplerinde Uyulacak Esaslar Hakkında Genel Yazı. - 28/04/2009

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 28/04/2009

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına ilişkin Kararnamenin eki Kararda değişiklik - 28/04/2009

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK - 27/04/2009

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324) - 26/04/2009

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 323) - 26/04/2009

KAMU İHALE KURULU KARARI - 24/04/2009

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (e) BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 24/04/2009

Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Sonucunda Başarılı Olanların Listesi - 24/04/2009

İdari Para Cezası Tahsilatına İlişkin Genel Yazı - 22/04/2009

Kullanıcı Kodu Alanı ile ilgili genel yazı - 20/04/2009

Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde Rol Değişikliği ile İlgili Genel Yazı. - 17/04/2009

Gümrük Vergileri ve %10 Fazlaları Depozitoları ile İlgili Genel Yazı - 17/04/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK - 17/04/2009

S.G.K. Genelgeleri ( 2009/60-61-63) - 16/04/2009

Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ilişkin Karar - 14/04/2009

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar - 14/04/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/58) - 10/04/2009

Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde Yetkilendirme Konulu Yazı - 09/04/2009

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 09/04/2009

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ NAKİT TALEPLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK - 09/04/2009

08/03/2009 Tarihinde Yapılan Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Sonucunde Başarılı Olarak Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Sözlü Sınav Tarihi ve Yerleri Listesi - 09/04/2009

Kamu Envanteri ile İlgili Genel Yazı - 08/04/2009

Ödenek İşlemleri ile İlgili Genel Yazı - 08/04/2009

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 322) - 08/04/2009

GİYECEK YARDIMI 2009 YILI AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ - 07/04/2009

2009/1 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi - 06/04/2009

2009/53-54-55 Nolu SGK Genelgeleri - 06/04/2009

İhale Teminat Mektupları Konulu Genel Yazı - 06/04/2009

İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ - 05/04/2009

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ MART / 2009 - 03/04/2009

Ödenek Gönderme ve Tenkis İle İlgili Genel Yazı. - 03/04/2009

Muhasebe Birimlerinin Gider Belgeleri ile İdare Hesabı Cetvelleri Hakkında Genel Yazı - 03/04/2009

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 03/04/2009

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 03/04/2009

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ..... - 01/04/2009

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Duyurusu - 01/04/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/52 ) -

S.G.K. Genelgesi ( 2009/51 ) - 30/03/2009

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 29/03/2009

Nüfus Teşkilatı personeline % 30 oranında ilave ek ödeme yapılması Hk.Karar - 29/03/2009

Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespiti Hk. Karar - 29/03/2009

Nispi harçların yeniden belirlenmesine ilişkin 2009/14813 Nolu B.K.Kararı - 29/03/2009

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO: 2009/1) - 27/03/2009

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 27/03/2009

Yönergenin 7 nci Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler Konulu SGK Yazısı - 25/03/2009

Üniversitelerin Hazine Yardımlarına İlişkin Duyuru - 25/03/2009

Gelir Vergisi Sirküleri/72 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.) - 25/03/2009

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 33 - 25/03/2009

Tahsilat Genel Tebliğinin Uygulanması ile İlgili Genel Yazı - 24/03/2009

4(b) Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanacak İlk Gelir ve Aylıklar Konulu S.G.K. Genelgesi ( 2009/48) - 24/03/2009

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların primlerinin tahsili Konulu S.G.K. Genelgesi ( 2009/47) - 24/03/2009

5084 Sayılı Kanun Uygulamaları Konulu S.G.K. Genelgesi ( 2009/46) - 24/03/2009

TUBİTAK tarafından sağlanacak desteklerden yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar Konulu SGK Yazısı - 24/03/2009

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KANUNU - 24/03/2009

......... BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI........ - 24/03/2009

ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 22/03/2009

Yeşil Kartlılar Göz Muayene Katılım Payı Hk.Yazı - 20/03/2009

Nüfus Cüzdanlarının Verilmesi ile İlgili Genel Yazı - 20/03/2009

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri / 1 - 20/03/2009

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 20/03/2009

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 19/03/2009

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI - 19/03/2009

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ - 19/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/45 ) - 18/03/2009

Fatura Bedellerinin Ödenmesi Konulu 2009/44 Nolu SGK Genelgesi - 18/03/2009

ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 18/03/2009

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK - 17/03/2009

MEB AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 17/03/2009

2008 Yılı Kesin Hesabı Konulu Yazı - 17/03/2009

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/03/2009

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESPİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 16/03/2009

MEB MESLEKÎ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/03/2009

MEB AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/03/2009

Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine ilişkin Karar - 16/03/2009

KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ - 15/03/2009

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) - 14/03/2009

M.E.B. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 14/03/2009

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 14/03/2009

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 14/03/2009

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespiti Hk.Karar - 14/03/2009

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 14/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/43) -

S.G.K. Genelgesi ( 2009/41) (Yurt Dışı Tedavi İşlemleri) - 12/03/2009

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) - 12/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/40) - 12/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/39) - 12/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/37) - 12/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/36) - 12/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/35) - 12/03/2009

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 11/03/2009

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 11/03/2009

08/03/2009 tarihinde yapılan Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı -A- Grubu soru kitapçığı ile cevap anahtarı - 10/03/2009

Devir Cetvelleri Konulu Yazı - 09/03/2009

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI :2) - 07/03/2009

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI (2008/105) - 07/03/2009

09/03/2009-01/05/2009 Tarihleri Arasında Düzenlenen 1.Dönem Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimine Katılacakların Listesi. - 06/03/2009

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Konferansı - 05/03/2009

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 05/03/2009

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 05/03/2009

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 04/03/2009

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 04/03/2009

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 04/03/2009

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 04/03/2009

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 04/03/2009

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ - 04/03/2009

Millî Eğitim Bakanlığı Ait Çeşitli Yönetmeliklerde Değişiklik - 04/03/2009

S.G.K. Genelgesi ( 2009/34 ) - 03/03/2009

Özel Sağlık Kurum/Kuruluşları Tedavi Protokolü ve TEB Protokolünde Değişiklik Hakkında Genelge - 28/02/2009

Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Konulu 2009/4 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 28/02/2009

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN TESPİTİ, İNCELENMESİ, BAKIM VE REHABİLİTASYONUNA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 28/02/2009

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına ilişkin Kararnamenin eki Kararda değişiklik - 28/02/2009

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2009 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI - 27/02/2009

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 27/02/2009

S.G.K. Genelgeleri (2009/28-32-33) - 26/02/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 25/02/2009

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ - 25/02/2009

OYAK aidat ve diğer hizmet kesinti listelerinin bir aylık süre içinde gönderilmesi Hk. Yazı - 25/02/2009

Tayın bedellerinin hangi kurum bütçesinden ödeneceği Hk. Yazı - 24/02/2009

MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 2009/4 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU - 24/02/2009

KBS Sistemine yetkilendirme işlemlerini tamamlamayan Mahalli İdare Birlikleri - 23/02/2009

Sağlık Bakanlığına Bağlı Ana Çocuk Sağlığı vb.Maaş Tahakkuk ve İş Yeri Tescil İşlemlerine İlişkin Genel Yazı - 23/02/2009

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENELGELERİ ( 2009/26 ve 2009/27) - 21/02/2009

Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner Sermaye Saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası Konulu Yazı - 20/02/2009

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 2) - 20/02/2009

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ - 20/02/2009

Mülkiye Müfettişliklerine atama kararları - 17/02/2009

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 - 16/01/2009

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2009/1) - 14/02/2009

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 14/02/2009

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 13/02/2009

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 112) - 12/02/2009

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 11/02/2009

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI UYGULAMA KILAVUZU - 11/02/2009

İlaç Ödemelerine İlişkin Genel Yazı - 09/02/2009

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 5 ? (BORÇLANMA MALİYETLERİ) - 08/02/2009

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2009/1) - 07/02/2009

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 - 07/02/2009

Gelir Vergisi Sirküleri/71 - 07/02/2009

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:8)( Serbest Diş Tabipliklerine Sevkin Kaldırılması Hakkında ) - 07/02/2009

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) - 07/02/2009

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ - 07/02/2009

SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK OLARAK BİRBİRLERİNDEN YAPACAKLARI MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 07/02/2009

2009 /20 NOLU SGK GENELGESİ - 05/02/2009

Ek Ödeme Tavan Matrahı Konulu Yazı - 05/02/2009

Eczanelerle Yapılacak Sözleşme Hakkında Genelge - 05/02/2009

Bazı Mal Bildirimlerine Esas Alınacak Tutara İlişkin Genelge - 05/02/2009

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi - 05/02/2009

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Konulu 2009/3 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 05/02/2009

Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde Döner Sermaye Katkı Payı Uygulama Kılavuzu - 05/02/2009

2009 /19 NOLU SGK GENELGESİ - 04/02/2009

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) - 04/02/2009

YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI - 04/02/2009

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ OCAK / 2009 - 03/02/2009

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ OCAK / 2009 - 03/02/2009

Defterdarlar ve diğer atama kararları - 03/02/2009

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkında Karar - 03/02/2009

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkında Karar - 03/02/2009

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki Karar - 03/02/2009

Muayene Katılım Payları ve Döner Sermaye Katılım Payı Hk. Yazı - 02/02/2009

Mahalli İdare Birliklerinin KBS Sistemine Alınması ve Yetkilendirme İşlemleri ile ilgili Genel Yazı - 02/02/2009

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ MUAYENE KATILIM PAYI UYGULAMA KILAVUZU - 02/02/2009

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 31/01/2009

Mahsup süresinin şubat sonuna kadar uzatılması Hk. Yazı - 30/01/2009

S.G.K. Genelgeleri (2009/15-16-17-18) - 30/01/2009

KAMU İHALE TEBLİĞİ (Parasal Sınırlar ve Eşik Değerler Hk.) (2009/1) - 30/01/2009

2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Birinci Taksidinin Ödeme Günü Hakkında Basın Bülteni - 28/01/2009

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 29/01/2009

BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ (Sıra No: 2) - 28/01/2009

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ - 28/01/2009

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI H. KANUN - 28/01/2009

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA K. H.KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK - 28/01/2009

TAPU KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 27/01/2009

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 26/12/2008 Tarihli ve 2008/206 sayılı Kararı - 27/01/2009

MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU - 27/01/2009

2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi - 24/01/2009

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) - 24/01/2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK - 23/01/2009

RESMÎ İLÂN FİYAT TARİFESİ - 23/01/2009

DERNEKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 23/01/2009

2009 YILINDA YAYINLANAN SGK GENELGELERİ - 21/01/2009

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi - 20/01/2009

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:4) - 20/01/2009

TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 5) - 20/01/2009

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı sınav duyurusu - 17/01/2009

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 390) - 17/01/2009

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 17/01/2009

Taşınırlarda Küsüratlı İşlemler İle İlgili Genel Yazı - 16/01/2009

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI - 15/01/2009

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/3 - 15/01/2009

Bazı Amme Alacaklarının Bankalara Ödenmesi Zorunluluğu - 15/01/2009

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye hk. karar - 15/01/2009

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36) - 15/01/2009

Kamu Bilgi Sisteminde Taşınır kaydı. - 14/01/2009

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KENDİ ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDAN 5 YILI AŞAN SÜREYE İLİŞKİN PRİM BORCU BULUNANLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER HK.TEBLİĞ - 14/01/2009

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 3) - 14/01/2009

Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı açıyor. - 13/01/2009

Muhasebat Genel Müdürlüğünün merkez atamalı personelin tayin talep etmeleri, boş kadrolar ve süresi dolanlarla ilgili duyurusu - 12/01/2009

Seçmen Kütüklerine kayıtlı olup olmadığınızı öğrenmek için tıklayınız. - 12/01/2009

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları, idari para cezaları Konulu 2009/2 Nolu SGK Genelgesi - 10/01/2009

Özlük hakları ve diğer ödemeler Konulu Genelge - 10/01/2009

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) - 10/01/2009

İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 10/01/2009

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar - 10/01/2009

Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listelerinin Harcama Birimlerine Verilmesi Hakkında Genel Yazı . - 09/01/2009

SGK Genelgesi (2009/5) - 09/01/2009

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 09/01/2009

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanı - 08/01/2009

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliğleri - 08/01/2009

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) - 08/01/2009

Yardım Kampanyası Konulu 2009/1 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 07/01/2009

321 SIRA NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Lojman Kiraları Hk.) - 07/01/2009

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/39 - 05/01/2009

Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Emsal Katsayılara İlişkin Genelge - 05/01/2009

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekli Cetvelleri - 05/01/2009

?Mahkeme Harç ve Giderleri? ekonomik kodundan yapılacak harcamalar hususunda yapılan duyuru - 03/01/2009

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK - 03/01/2008

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ARALIK / 2008 - 02/01/2009

SGK Genelgesi (2008/113) - 02/01/2009

Yeni Kurulan Üniversitelerle İlgili Olarak YÖK'e Yazılan Yazı - 02/01/2009

Yeni Kurulan Üniversitelerle İlgili Olarak Valiliklere Yazılan Yazı - 02/01/2009

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ (Sıra No: 1) - 31/12/2008

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU - 31/12/2008

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 31/12/2008

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2009-1) - 31/12/2008

TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2009-1) - 31/12/2008

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 32 - 31/12/2008

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 8) - 31/12/2008

TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 7) - 31/12/2008

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 271) - 31/12/2008

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2009 YILI TARİFESİ - 31/12/2008

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 5 - 31/12/2008

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU - 31/12/2008

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/1) - 30/12/2008

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI - 30/12/2008

TÜRK PARASININ KlYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK - 30/12/2008

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Kararda değişiklik - 30/12/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 389) - 29/12/2008

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLAR - 29/12/2008

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İDARİ PARA İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/1) - 29/12/2008

Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner Sermaye Saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası Konulu Yazı - 26/12/2008

Kamu İdarelerine Yapılan Her Türlü Bağış ve Yardımların Muhasebeleştirilmesi ile İlgili Yazı - 26/12/2008

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 31 - 26/12/2008

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66) - 26/12/2008

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 15 - 26/12/2008

YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI - 26/12/2008

SGK Genelgesi (2008/110) - 25/12/2008

SGK Genelgesi (2008/109) - 25/12/2008

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/8 - 25/12/2008

2008/108 Nolu SGK Genelgesi - 25/12/2008

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEŞİKLİK - 25/12/2008

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) - 24/12/2008

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 24/12/2008

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 270) - 23/12/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 111) - 23/12/2008

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) - 23/12/2008

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54) - 23/12/2008

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 51) - 23/12/2008

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 40) - 23/12/2008

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 35) - 23/12/2008

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ - 23/12/2008

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) - 23/12/2008

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2008-1) - 23/12/2008

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ - 23/12/2008

Taşınır İşlemleri Konulu Muhasebat Gen.Müd. Yazısı - 22/12/2008

Valiler Atama Kararnamesi - 22/12/2008

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 21/12/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:388) - 20/12/2008

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 320) - 20/12/2008

Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri Hariç) Tedavi Alacaklarının Terkinine İlişkin Yazı - 19/12/2008

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ - 19/12/2008

2008 /107 Nolu SGK Genelgesi - 18/12/2008

Defterdarlar Atama Kararnamesi - 18/12/2008

BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 18/12/2008

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR - 18/12/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ (SIRA NO: 2008/3) - 15/12/2008

19/10/2008 Tarihinde Yapılan Muhasebat Genel Müdürlüğü Saymanlık Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Sınavı Sonucuna Göre Başarılı Olanlara İlişkin Kesin Listesi ve atama yapılacak saymanlıklar - 15/12/2008

2008 /106 Nolu SGK Genelgesi - 15/12/2008

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/12/2008

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 269) - 06/12/2008

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ - 06/12/2008

Mahalli İdareler Genel Seçimleri Konulu 2008/21 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 06/12/2008

2008/105 Nolu SGK Genelgesi - 05/12/2008

Personel giderleri ve yılsonu işlemleri Konulu Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 5 ) - 05/12/2008

İSKÂN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 05/12/2008

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 05/12/2008

KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 05/12/2008

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı - 04/12/2008

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) - 02/12/2008

Yerli Ürün Kullanılması Konulu 2008/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 02/12/2008

İlaç Genelgesi - 28/11/2008

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 5 - 28/11/2008

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 28/11/2008

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/7 - 26/11/2008

Elektrik, su, doğalgaz ve telefon bedelleri gecikme zamları hakkında yazı - 26/11/2008

Aylıkların avans olarak ödenmesi Konulu Genelge - 26/11/2008

KAMU PERSONELİ UYGULAMA GENELGESİ 2008/1 - 26/11/2008

2008 /100 Nolu SGK Genelgesi - 25/11/2008

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 25/11/2008

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 25/11/2008

Ödenek İşlemleri ve Ödenek Üstü Harcamalarla İlgili Genel Yazı - 24/11/2008

Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslarda değişiklik - 23/11/2008

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEŞİKLİK - 23/11/2008

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 17 - 22/11/2008

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN - 22/11/2008

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri/4 - 21/11/2008

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 21/11/2008

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ - 21/11/2008

SGK Primlerinin Ödenmesine İlişkin Genel Yazı - 20/11/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 387) - 20/11/2008

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) - 20/11/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 51 - 19/11/2008

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 19/11/2008

Kayıt Dışı İstihdam Konulu 2008/97 Nolu SGK Genelgesi - 18/11/2008

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri Konulu 2008/96 Nolu SGK Genelgesi - 18/11/2008

19/10/2008 TARİHİNDE YAPILAN MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI. - 18/11/2008

Dönüşümlü İlaç ve Kan Ürünü Temini Hakkında yazı - 18/11/2008

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK - 18/11/2008

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranın işveren hissesinden beş puanlık indirim Konulu 2008/93 Nolu SGK Genelgesi - 13/11/2008

2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik (GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN) - 13/11/2008

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/11/2008

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/11/2008

MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 12/11/2008

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK - 12/11/2008

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 10/11/2008

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU - 10/11/2008

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 10/11/2008

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ (Seri No: 2008/1) - 06/11/2008

YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK - 06/11/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/38 - 05/11/2008

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /14 - 04/11/2008

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSLERİ EKİM / 2008 - 03/11/2008

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması Konulu 2008/88 Nolu SGK Genelgesi - 31/10/2008

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO: 2008/4) - 31/10/2008

2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki - 30/10/2008

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 15 - 30/10/2008

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 4 - 30/10/2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 28/10/2008

EK ÖDEMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE - 25/10/2008

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) - 25/10/2008

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 25/10/2008

SGK DUYURUSU (Genel sağlık sigortalılarının çocukları, ana ya da babalarının 18 yaşını dolduruncaya kadar sağlık yardımlarından yararlandırılmaları HK) - 23/10/2008

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) - 23/10/2008

SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI (Esas No. : 2008/1) - 23/10/2008

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 23/10/2008

2009 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR - 18/10/2008

Kabahatlar Kanunu Uyarınca Yapılması Gereken İşlemler İle İlgili Genel Yazı - 17/10/2008

2008/86 Nolu SGK Genelgesi (Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Konulu) - 15/10/2008

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİ KONULU MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU - 15/10/2008

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Konulu 2008/87 Nolu SGK Genelgesi - 15/10/2008

Hak ediş Ödemelerinde Aranılacak Borcu Yoktur Yazıları Konulu SGK Yazısı - 15/10/2008

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 15/10/2008

Harcamalarda uygulanacak tasarruf tedbirleri hakkında 4 sıra nolu Bütçe Uygulama Genelgesi - 14/10/2008

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE 2008 YILINDA UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 14/102008

MİLLİ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 319) - 14/102008

İLLER BANKASI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/10/2008

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 11/10/2008

KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ - 09/10/2008

KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 09/10/2008

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ EYLÜL / 2008 - 03/10/2008

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ EYLÜL / 2008 - 03/10/2008

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi - 29/09/2008

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - 29/09/2008

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ - 29/09/2008

Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Genel Yazı. - 28/09/2008

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ - 28/09/2008

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 28/09/2008

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) - 27/09/2008

S.M.M..M.İLE Y.MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 27/09/2008

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK - 27/09/2008

KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK - 27/09/2008

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 27/09/2008

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/13 - 25/09/2008

2009 Yılına İlişkin Tedavi ve İlaç Ödeneklerinin Bütçeleştirilmesi Hakkında (BUMKO) Duyurusu - 20/09/2008

işçilere, yapılacak ilave tediyenin ödenmesi Hk. Karar - 20/09/2008

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 20/09/2008

Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 20/09/2008

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI İLE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR - 18/09/2008

Say2000i Sisteminden Maaş Hesaplaması Yapılan Memurların, Maaş Bordrolarını Kamu Elektronik Bordro Sisteminden (e-Bordro) Alabilmelerine İlişkin Genel Yazı. - 16/09/2008

İlaç İskonto Oranları Hakkında Genelge - 15/09/2008

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN GÖREVLİLERİN ISLAHÇI HAKKINDAN YARARLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 14/09/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/37 - 11/09/2008

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ - 10/09/2008

İlaç İskonto Oranları Genelgesi - 09/09/2008

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 09/09/2008

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 09/09/2008

Vergi İnceleme Elemanının Rüşvetle Mücadele Rehberi - 08/09/2008

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 06/09/2008

Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri Hariç) Tedavi Alacaklarının %15'inin Terkinine İlişki Yazı - 04/09/2008

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik - 04/09/2008

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AĞUSTOS / 2008 - 03/09/2008

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ AĞUSTOS / 2008 - 03/09/2008

Ek Ders Modülü Hakkında yazı 2 - 29/08/2008

Ek Ders Modülü Hakkındaki Yazı 1 - 29/08/2008

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/10 - 28/08/2008

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ - 28/08/2008

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ - 28/08/2008

TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ - 27/08/2008

İlaç İskonto Oranları Konulu Yazı - 23/08/2008

MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER ...... - 23/08/2008

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) - 23/08/2008

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ - 22/08/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 386) - 22/08/2008

YENİ TÜRK LİRASI VE YENİ KURUŞTA YER ALAN YENİ İBARELERİNİN KALDIRILMASINA VE UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 22/08/2008

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 19/08/2008

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 19/08/2008

Diş Tedavileri Konulu Yazı - 18/08/2008

İlaç ve Tedavi Konulu Genelge - 18/08/2008

Nakdi destek Konulu Yazı - 18/08/2008

Ek Ders Modülü Konulu Yazı - 17/08/2008

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR - 16/08/2008

TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK - 16/08/2008

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI YÖNETMELİĞİ - 16/08/2008

Ek Ders Şifre İşlemleri hk. Yazı - 15/08/2008

TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 15/08/2008

...... MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİLE HALLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK - 14/08/2008

2008 Enerji Verimliliği Yılı Konulu 2008/19 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 13/08/2008

"SGK İşyeri Tescil İşlemleri" Başlıklı Genel Yazı - 11/08/2008

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK - 10/08/2008

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ - 09/08/2008

....... İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ - 06/08/2008

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 06/08/2008

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 06/08/2008

2008/73 Nolu SSK Genelgesi - 05/08/2008

Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Konulu 2008/72 Nolu SSK Genelgesi - 05/08/2008

Banka Promosyonları Konulu 2008/18 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 05/08/2008

12 Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri - 01/08/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 385 ) - 01/08/2008

2022 Kanun Yönetmeliğinde Değişiklik. - 01/08/2008

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 01/08/2008

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268) - 29/07/2008

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 - 26/07/2008

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 26/07/2008

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK - 26/07/2008

KEY Ödemeleri ile ilgili www.keyodemeleri.com Sitesinden Duyuru - 24/08/2008

Gümkart Tahsilat Sistemi Hakkında Genel Yazı - 23/07/2008

POS Cihazı İle Yapılan Satışların KDV Bey.Gös.Hak. Açıklama - 23/08/2007

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK - 23/07/2008

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 23/07/2008

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 23/07/2008

KEY Ödemelerinde Tarih ve Ödenecek Tutarlar Belirlendi. - 20/07/2008

ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ - 20/07/2008

Performans Programı Hazırlama Rehberi - 19/07/2008

Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintiler hakkındaki bazı kararnamelerde değişiklik - 19/07/2008

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK - 19/07/2008

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar - 19/07/2008

8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK - 19/07/2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK - 19/07/2008

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A-SIRA NO: 3) - 19/07/2008

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 18/07/2008

DSİ Alacaklarına Ait Alacak Takip Dosyalarının Devrine İlişkin Duyuru - 17/07/2008

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ - 17/07/2008

Belediyelerde Sözlesmeli Personel Ücret Tavanlari Konulu Genelge - 16/07/2008

UYGULAMA İÇ GENELGESİ (SERİ NO: 2008/6 ) - 16/07/2008

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanmış olan gelir ve/veya aylıklarda artış yapılmasına ilişkin Karar - 16/07/2007

2008 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK - 16/06/2008

2009-2011 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Konulu Genelge - 16/07/2008

Elektronik Belge Standartları Konulu 2008/16 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 16/07/2007

Lisanslı Yazılım Kullanılması Konulu 2008/17 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 16/07/2008

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN - 15/07/2008

TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 15/07/2008

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 15/07/2008

Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı - 14/07/2008

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - 13/07/2008

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) - 12/07/2008

İdarî yargı hakim ve savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname - 12/07/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 110) - 11/07/2008

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 10/07/2008

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ - 10/07/2008

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182 nci maddesinin birinci fıkrasındaki gündelik miktarlarıyla ilgili Karar - 10/07/2008

Özlük hakları ve diğer ödemeler Konulu Genelge - 09/07/2008

2009-2011 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI - 09/07/2008

Orta Vadeli Mali Plan (2009-2011) - 09/07/2008

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti Hk. Karar - 09/07/2008

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN - 09/07/2008

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 14 - 08/07/2008

ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ - 08/07/2008

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 05/07/2008

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ HAZİRAN / 2008 - 03/07/2008

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ HAZİRAN / 2008 - 03/07/2008

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO: 2008/3) - 02/07/2008

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK - 02/07/2007

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 02/07/2007

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 2) - 29/06/2008

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 3) - 29/06/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 384) - 29/06/2008

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 28/06/2008

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 28/06/2008

Orta Vadeli Program (2009-2011)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar - 28/06/2008

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU İLE RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKIN DAKANUNDA DEĞİŞİKLİK - 26/06/2008

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ?DE DEĞİŞİKLİK - 26/06/2008

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 24/06/2008

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 24/06/2008

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 267) - 24/06/2008

Gelir Vergisi Sirküleri/69 - 23/06/2008

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu?nun Onyedinci Toplantısı Konulu 2008/12 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 21/06/2008

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 20/06/2008

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 20/06/2008

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI - 18/06/2008

Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri Konulu 2008/11 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 18/06/2008

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI - 18/06/2008

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik - 17/06/2008

Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri Hariç) Tedavi Alacaklarından Bir Kısmının Ödenmesi ve Geri Kalan Kısmının ise Terkin Edilmesine İlişkin Esas ve Usuller - 16/06/2008

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO: 2008/1) - 12/06/2008

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B-SIRA NO: 2) - 12/06/2008

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/06/2008

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 12/06/2008

GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR - 11/06/2008

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 11/06/2008

Üniversite hastanelerine yapılacak ödemeler hakkında duyuru - 09/06/2008

5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 09/06/2008

Üniversite Hastanelerinin Tedavi Giderlerinin Terkini Hakkındaki Yazı - 09/06/2008

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 09/06/2008

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/Peşin veya Taksitle Ödenmesi Konulu 2008/50 Nolu SSK Genelgesi - 04/06/2008

Yeni Kurulan İlçelere Kaymakam Atama Kararnamesi - 04/06/2008

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Karar - 04/06/2008

İL ÖZEL İDARELERİNDE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK - 04/06/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 383 (Taşıtlara ?Taşıt Kimlik Birimi? Takılması Hakkında) - 04/06/2008

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSLERİ MAYIS / 2008 - 03/06/2008

Tek Adımda Yatırım Bürosu ile İlgili 2008/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - 03/06/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /36 - 30/05/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/35 - 30/05/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/34 - 30/05/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 382) - 30/05/2008

Muhasebat Genel Müdürlüğünce 02/06/2008-25/06/2008 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Olan Saymanlık Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Eğitimine Katılmaya Hak Kazananların Kesin Listesi - 29/05/2008

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 28/05/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE-MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANILAN BELGELER - 28/05/2008

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 27/05/2008

İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN - 26/05/2008

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE - 23/05/2008

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Konulu 2008/7 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 21/05/2008

Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması Konulu 2008/8 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 21/05/2008

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK - 21/05/2008

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili Düzeltme - 17/05/2008

2022 sayılı Kanunun Ek 1' inci Maddesi Konulu 2008/38 Nolu SSK Genelgesi - 16/05/2008

4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Konulu 2008/6 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 16/05/2008

İç Kontrol Bülteni yayın hayatına başladı. - 15/05/2008

2022 sayılı Kanundan doğan alacakların terkini Konulu Yazı. - 15/05/2008

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - 15/05/2008

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 15/05/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/33 (Elektronik ortamda alınan faturanın muhafaza ve ibrazı Hk.) - 14/05/2008

Gelir Vergisi Sirküleri/68( geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması Hk.) - 14/05/2008

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK - 10/05/2008

D. D.Yolları Personeline fazla çalışma yaptırılması saat başına 90 YKr. fazla çalışma ücreti ödenmesi Hk. B.K.Kararı - 10/05/2008

4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Kararda değişiklik - 09/05/2008

Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik - 09/05/2008

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK - 08/05/2008

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK - 08/05/2008

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 04/05/2008

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 03/05/2008

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ NİSAN /2008 - 02/05/2008

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ NİSAN /2008 - 02/05/2008

Taşınır Kayıt ve İşlemleri Konulu Muhasebat Gen.Müdürlüğünün Yazısı - 02/05/2008

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 30) - 02/05/2008

2008/31 Nolu SSK Genelgesi - 30/04/2008

Maaş ve Yük Hesabı Modülü Hakkında Yazı - 30/04/2008

Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Belediyelerin Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik - 30/04/2008

(8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler - 24/04/2008

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 28 Nisan akşamına uzatıldı. - 24/04/2008

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ - 24/04/2008

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri Konulu 2008/5 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 24/04/2008

Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde Kontrol Görevlisi Yetkilendirme Kılavuzu - 22/04/2008

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/10 - 22/04/2008

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 2) - 22/04/2008

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) - 22/04/2008

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 18/04/2008

say2000i Uygulamaları Hakkındaki Genel Yazı. - 16/04/2008

Gelir İdaresi Başkanlığı Çalışanları İçin ?BİR FİKRİM VAR? Konulu Kalite, Verimlilik ve Yenilikçilik Yarışması. - 16/04/2008

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 16/04/2008

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16/04/2008

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ 2007 UYGULAMASI BİRİM ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARAR - 16/04/2008

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ - 15/04/2008

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 15/04/2008

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 15/04/2008

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin Kararda değişiklik. - 15/04/2008

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK - 13/04/2008

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK (İHRACAT: 2008/5) - 12/04/2008

Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı Konulu 2008/4 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 12/04/2008

Birim Maliyet Listesi Konulu 2008/24 Nolu SSK Genelgesi - 11/04/2008

Devredilen Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Uygulaması Konulu SSK Genelgesi (2008/17) - 11/04/2008

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Süt ve Genelge değişikliği Konulu 2008/18 Nolu Genelgesi - 11/04/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 109) - 11/04/2008

Taşınır Sicil Numaralarının Bildirilmesi Hakkındaki Genel Yazı. - 11/04/2008

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 09/04/2008

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) - 09/04/2008

Kamu İdarelerine verilmek üzere İlÖzel İdaresi tarafından alınan taşınırlar Hk.Yazı - 07/04/2008

Harcama Birimleri ve Bağlı Ambarların Sayıştay Başkanlığına Bildirilmesi Hk. Yazı - 06/04/2008

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik - 06/04/2008

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 05/04/2008

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 2 (DMS 2) NAKİT AKIŞ TABLOLARI - 05/04/2008

İHALELE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER - 05/04/2008

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ MART / 2008 - 03/04/2008

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ MART / 2008 - 03/04/2008

Ay ve Yıl Sonu İşlemleri İle İlgili 6/1 Sıra No.lu (Muhasebat Genel Müd.)Genelge - 03/04/2008

Muhasebat Genel Müdürlüğünün Duyurusu - 03/04/2008

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 03/04/2008

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 03/04/2008

5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:4 ) - 27/03/2008

İlaç ve Tedavi Genelgesi - 26/03/2008

Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde Mahalli İdarelere İlişkin Kullanıcı Yetkilendirme Kılavuzu. - 26/03/2008

Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde, Mahalli İdareler Veri Girişi İçin Şifre Verilmesine İlişkin Genel Yazı. - 26/03/2008

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 26/03/2008

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2008 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ - 26/03/2008

Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum Kampanyası Çekiliş Sonuçları - 25/03/2008

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 Tarihli ve E: 2005/2, K: 2007/1 Sayılı Kararı - 25/03/2008

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 25/03/2008

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 1 - 25/03/2008

Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliklerinde Değişiklik - 24/03/2008

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK - 22/03/2008

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 22/03/2008

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN - 22/03/2008

DERNEKLER, KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ VE İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK - 22/03/2008

Özelleştirilen Kuruluşlardan Nakledilen Personelin Aile Yardımı - 21/03/2008

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 21/03/2008

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK - 20/03/2008

Bölünmüş Yolların Yapımı Konulu 2008/3 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 19/03/2008

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 19/03/2008

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) - 15/03/2008

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI:2008/1) - 14/03/2008

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN - 12/03/2008

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNU İLE EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 12/03/2008

Gelir Vergisi Sirküleri/67 - 10/03/2008

KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUNUN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN UYGULAMASI HK. - 10/03/2008

Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Alınan Tedavi Bedellerine İlişkin Tutarların Terkini Hakkındaki Yazı. - 08/03/2008

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ - 08/03/2008

UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 07/03/2008

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK - 07/03/2008

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ - 07/03/2008

İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY?U ANMA GÜNÜ HAKKINDA YÖNETMELİK - 07/03/2008

5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:3 ) - 07/03/2008

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 06/03/2008

İSTİKLAL MADALYASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 06/03/2008

5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:2 ) - 06/03/2008

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK - 05/03/2008

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ŞUBAT / 2008 - 04/03/2008

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ŞUBAT / 2008 - 04/03/2008

5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) - 04/03/2008

TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK - 02/03/2008

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar - 01/03/2008

Y.M.M. Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bild. ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Sirküleri - 01/03/2008

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - 01/03/2008

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 01/03/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ (2008/2) - 29/02/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ (2008/1) - 29/02/2008

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) - 29/02/2008

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ - 29/02/2008

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ - 29/02/2008

Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıkları Hakkındaki Yazı. - 27/02/2008

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN - 27/02/2008

VAKIFLAR KANUNU - 27/02/2008

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:108) - 26/02/2008

T.C. ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 23/02/2008

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 23/02/2008

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ - 23/02/2008

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 1 (DMS 1) MALİ TABLOLARIN SUNULMASI - 22/02/2008

Sağlık Bak. bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 31.10.2007 tarihi itibariyle düzenlenen tedavi hizmetleri karşılığı faturaların terkini hakkındaki yazı - 21/02/2008

Konut Edindirme Yardımı Konulu Yazı - 21/02/2008

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 4) - 21/02/2008

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK - 21/02/2008

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK - 21/02/2008

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2008 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ - 19/02/2008

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETMEKREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ - 19/02/2008

332-Okul Pansiyonları Hesabından pansiyon gideri olarak yapılan harcamalar sonucunda edinilen taşınırların muhasebe kayıtlarına alınması - 18/02/2008

HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ - 17/02/2008

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 16/02/2008

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İÇ GENELGESİ (2008/1) - 15/02/2008

Beyanname Verme Döneminde Yol Göstermek Amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca 7 Adet Rehber Hazırlandı. - 15/02/2008

2008 Enerji Verimliliği Yılı Konulu 2008/2 Nolu Başbakanlık Genelgesi - 15/02/2008

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 15/02/2008

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 15/02/2008

KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK TABAN ÜCRET TARİFESİ - 14/02/2008

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARININ ÜST KURULUŞLARINA ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ HK. - 14/02/2008

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK - 14/02/2008

ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 14/02/2008

Gelir Vergisi Sirküleri/66 (Geçici Vergi Bey. Süre Uzatımı Hk.) - 13/02/2008

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 13/02/2008

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar - 13/02/2008

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ ELEKTRONİK FATURA KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMASI - 13/02/2008

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN - 12/02/2008

Vergi İndirimi Konulu 05.02.2007 Tarih ve 1756 Sayılı Yazı. - 08/02/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/32 - 08/02/2008

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik - 08/02/2008

Konut Edindirme Yardımı Hk. - 07/02/2008

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2008/1 - 07/02/2008

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ - 07/02/2008

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 381 ) - 06/02/2008

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLERİNİN VE SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YERİNE GETİRİLMESİ Hk.TEBLİĞ - 06/02/2008

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU M. S. SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK - 06/02/2008

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından, 1/1/2008 tarihinden % 10 oranında sağlık S. primi kesilmesi Hk.Karar - 06/02/2008

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSLERİ OCAK /2008 - 05/02/2008

ORMAN AMENAJMAN YÖNETMELİĞİ - 05/02/2008

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - 05/02/2008

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ - 02/02/2008

Muhasebe Birimlerince, Yönetim Dnemi Hesabı dosyasının Sayıştay Başkanlığına gönderilme süresinin Şubat-2008 ayı sonuna kadar uzatılması Hk. Yazı - 01/02/2008

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında B.K.Kararı - 01/02/2008

Şubat Ayı Harcamaları Hakkında 2 Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi - 31/01/2008

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2008 yılında yapılacak ilave tediye tarihleri Hk. B.K.Kararı - 31/01/2008

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan"Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi" - 31/01/2008

Konut Edindirme Yardımı ile İlgili Muh.Gen. Müdürlüğünün Yazısı - 29/01/2008

3 SIRA NOLU BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (Özürlü Çocukların Eğt.ve Rehab.Gid. Hk.) - 29/01/2008

2008 Yılı Genel Bütçe Detaylı Hesap Planı - 25/01/2008

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 25/01/2008

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 25/01/2008

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK - 24/01/2008

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Hk. (BUMKO) Yazı ve Liste - 23/01/2008

Konut Edindirme Yardımı Hakkında Duyuru - 23/01/2008

KAMU İHALE TEBLİĞİ 2008/1 (Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hk.) - 22/01/2008

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:380) (Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paralar Hk.)İ - 22/01/2008

TÜTÜN MAMULLERNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK - 19/01/2008

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/31 - 17/01/2008

2008 Yılı Gelir ve Aylık Artışları Konulu 2008/4 Nolu SSK Genelgesi - 17/01/2008

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Hakkında Genel Yazı - 17/01/2008

Taşınır Kayıt İşlemleri Konulu 12.01.2008 tarihli Muhasebat Genel Müdürlüğü Duyurusu (2007 Yılı Taşınır İşlemleri Hk.) - 17/01/2008

İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2008 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ - 17/01/2008

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU?NUN 10., KABAHATLER KANUNU?NUN 3. VE 17/7. MADDELERİNE GÖRE 2008 YILI İDARİ PARA CEZ. TUTARLARI - 16/01/2008

2008 YILI YATIRIM PROGRAMI - 15/01/2008

Genel Yön. Kaps. Kamu İdarelerinin 2008 Yılında Detaylı Hesap Planlarında Yer Alan Taşınır Yardımcı Hesap Kodlarıyla Taşınır Mal Yönetmeliği Eki'nde Listede Yer Alan Taşınır Kodlarına İlişkin Genel Yazı Ve Eki - 15/01/2008

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve Damga Vergisi Konulu 2008/6 Nolu SSK Genelgesi - 15/01/2008

E-bütçe Aracılığı ile Yapılan Kadro ve Pozisyon Veri Giriş İşlemine İlişkin Duyuru - 11/01/2008

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRANO:2) - 11/01/2008

26.12.2007 tarihli R.Gazetede yayınlanan 54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile İlgili düzeltme - 10/01/2008

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) - 10/01/2008

MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) - 10/01/2008

Aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı 77,57 YTL' yi aşamayacak - 09/01/2008

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları - 09/01/2008

Özlük hakları ve diğer ödemeler Konulu Bütçe Uygulama Genelgesi - 07/01/2008


Ana Sayfa | Musa ÖZTÜRK Kimdir? | Sizden Gelen Programlar | Ziyaretçi Defteri | İrtibat | Giriş | E-Posta

Copyright © 2005 SURMENEM.COM İnternet Hizmetleri